oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Němečtí spotřebitelé se nemusejí s firmami soudit jednotlivě

publikováno: 15.06.2018

Němečtí spotřebitelé, kteří se stanou například obětí automobilek manipulujících s emisemi, by se napříště měli snadněji domoci spravedlnosti. Německý parlament totiž schválil návrh zákona, který má zavést vzdálenou obdobu amerických hromadných žalob. Díky nim se spotřebitelé nemusejí s velkými firmami soudit jednotlivě.

Poslanci se přeli o maření spravedlnosti, na hlasování ale nedošlo

publikováno: 14.06.2018

Poslanci se opět přeli o navrhovaném zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti. Debata se protáhla a k hlasování o vládní novele trestního zákoníku se Sněmovna nedostala. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Čin podle hlavního kritika Marka Bendy nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu.

Ministr Pelikán: kvalita návrhů na oddlužení díky advokátům stoupla

publikováno: 12.06.2018

Insolvenční novela, která od července 2017 zavedla pro podávání návrhů na oddlužení povinné zastoupení advokátem, splnila svůj účel. Přinesla totiž dramatický pokles nekvalitních návrhů na oddlužení z původních 300 odmítnutých návrhů měsíčně na pouhou stovku. Uvedl to ministr spravedlnosti Robert Pelikán na tiskové konferenci na půdě ministerstva spravedlnosti dne 12.6. 2018, na níž představil výroční statistickou zprávu o stavu českého soudnictví v roce 2017

Odborné články

Aktuální pohled na institut extradice v kontextu judikatury Soudního dvora EU

autor: Mgr. Anna Katerina Vintrová, Mgr. Ivan Puškár
publikováno: 11.06.2018

exkluzivně Trestní právo a trestní řízení jsou jádrem státní suverenity. Spolupráce v trestních věcech je dobrovolným závazkem a stát tedy není povinen spolupracovat s ostatními v trestních věcech, pokud s tím nesouhlasí. V průběhu času však názor, že trestní právo, včetně jeho účinků, má lokální povahu, ustoupil stále rostoucí potřebě a skutečné regulaci mezinárodní právní spolupráce. Důležitými faktory v tomto ohledu jsou zvýšené přeshraniční aktivity, včetně spáchaných trestných činů, mezinárodního terorismu a rozvoje lidských práv.

Právní povaha povinnosti platit pojistné a meze smluvní svobody

autor: Mgr. Robert Šimek
publikováno: 08.06.2018

exkluzivně Předmětem tohoto článku je objasnění právní povahy povinnosti platit pojistné podle § 2758 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“) s ohledem na meze smluvní svobody přihlížející k podobným či odlišným znakům s jinými úplatnými závazky, jež představují směnu určitých majetkových hodnot.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

113 ZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č....
112 ZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České...
111 ZÁKON ze dne 29. května 2018, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění...
další články
Podle § 190 odst. 9 zákona o služebním poměru proti rozhodnutí o odvolání není možno podat odvolání. Toto ustanovení je vyjádřením dvojinstančnosti správního řízení. Rozhodnutím odvolacího správního orgánu se tedy končí nejen odvolací řízení, ale rovněž také řízení ve věci samé. Výrok o nákladech řízení je výrokem akcesorickým k výroku hlavnímu, tj. sleduje procesní osud výroku hlavního a společně tvoří rozhodnutí o odvolání. Proti rozhodnutí (výroku rozhodnutí) odvolacího orgánu o náhradě nákladů odvolacího řízení tedy odvolání podat nelze a o takovém „odvolání“ ani nemůže žádný „odvolací“ správní orgán rozhodnout.
Vlastnictví nemovitostí zásadně svědčí o schopnosti žadatele uhradit soudní poplatek, pouze pokud nemovitosti vlastní za účelem obchodování či pronájmu. Pokud žadatel nemovitost sám využívá, byť jen pro účely rekreace, nelze po něm spravedlivě požadovat její zpeněžení.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR