oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« březen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
« březen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
1. 08/03/2017 Advokátní sliby
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
« březen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
« březen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. 17/03/2017 Josefské sympozium
18
1. 18/03/2017 Josefské sympozium
19
1. 19/03/2017 Josefské sympozium
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka

autor: JUDr. Jakub Kadlec, Mgr. et Mgr. Josef Hrstka
publikováno: 22.03.2017

S ohledem na zrušení zásady superficies solo cedit občanským zákoníkem z roku 1950 není neobvyklé, aby stavba byla postavena na pozemku vlastníka odlišného od vlastníka stavby. Ani nový občanský zákoník (dále také jen „o. z.“), který se vrací k zásadě superficies solo cedit platící na našem území do roku 1951, možnost odlišného vlastníka pozemku a stavby nevylučuje, byť ji podstatně omezuje. Ne každá stavba se účinností nového občanského zákoníku stává součástí pozemku s ohledem na zásadu zákazu retroaktivity a rovněž ochrany vlastnického práva vlastníka stavby. Mj. se jedná právě o stavby, které stojí na pozemku cizího vlastníka.

Exekuce z odstupného: Uplatnění nezabavitelného minima při exekuci srážkami ze mzdy z odstupného

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 21.03.2017

exkluzivně Příslušné právní předpisy, které se týkají exekučních srážek ze mzdy pro rok 2017,[1] nedávají jasnou odpověď na otázku, zda lze odstupné považovat za jednorázový příjem, z nějž se při exekuci srážkami ze mzdy provede jednorázová srážka, anebo zda odstupné rozpočítávat postupně na jednotlivé další měsíce (tedy postupně po násobcích průměrného výdělku). Problém autoritativně vyřešil Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 853/2016, ze dne 1. 12. 2016.

Metodika Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob

autor: JUDr. Filip Gvozdek
publikováno: 20.03.2017

exkluzivně Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „topo“, tato novelizace topo dále jen „novela“). Novela obsahuje zejména čtyři hlavní oblasti změn topo, a to změny rozsahu kriminalizace právnických osob v § 7 topo, zakotvení nového ustanovení § 8 odst. 5 topo, změny týkající se místní působnosti topo, konkrétně zásady univerzality, a změny v oblasti problematiky zániku trestnosti, konkrétně otázek spjatých s promlčením trestní odpovědnosti a vyloučením z promlčení. Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „NSZ“), připravilo metodický materiál pro státní zástupce, jehož úkolem je pomoci státním zástupcům s aplikací nového ustanovení § 8 odst. 5 topo.

Uplatnění nákladů exekuce v insolvenčním řízení

autor: Mgr. Bc. Petra Juřátková
publikováno: 16.03.2017

Výběr nejpřínosnější pracovně-právní judikatury za rok 2016

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 15.03.2017

exkluzivně Rok 2016 byl v oblasti pracovního práva judikatorně vskutku bohatý. Soudy České republiky vydaly v minulém roce celou řadu zajímavých a obecně přínosných rozhodnutí ve věcech pracovně-právních. Vybraná rozhodnutí s judikatorním významem, a to nejen Nejvyššího soudu, která pochopitelně musejí výrazně převažovat, ale též Nejvyššího správního soudu, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze nejsou seřazena podle data vydání rozhodnutí, ani podle hesel v internetovém vyhledávači NS ČR, nýbrž postupně podle systematiky zákoníku práce, podle jeho jednotlivých ustanovení, jak po sobě v textu zákoníku práce následují, tedy zhruba podle toho, kde je v něm řešená právní otázka nebo její podstatná část upravena. To vše bez nároku na úplnost přehledu, neboť kvůli přiměřenému rozsahu článku byla nutná selekce. I tento relativně stručný výběr judikátů advokátům jako základní informace pro orientaci v hojně sledované materii pracovního práva jistě postačí.

Škoda způsobená informací nebo radou

autor: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
publikováno: 14.03.2017

Podle § 2950 o. z. platí, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Aktuální otázky zdravotnického práva

autor: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
publikováno: 03.03.2017

exkluzivně

Instituty mezinárodního práva soukromého

autor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
publikováno: 01.03.2017

exkluzivně