oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. 11/02/2017 11. PLES PRÁVNÍKŮ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1. 25/02/2017 Právnický ples
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.02.2017

exkluzivně Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru. V praxi však přesto dochází ke zbytečným komplikacím, chybám, omylům, zmatkům a v jejich důsledku i k soudním sporům.

Nabídka nové práce odvolanému vedoucímu zaměstnanci a výpověď pro nadbytečnost

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 31.01.2017

exkluzivně Zbavit se vedoucího zaměstnance, jehož lze z vedoucí funkce obsazované jmenováním odvolat bez uvedení důvodu, je zdánlivě snažší než propustit řadového zaměstnance, s nímž může být ze strany zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr jen z důvodů stanovených zákoníkem práce. Dříve než zaměstnavatel rozváže s vedoucím zaměstnancem pracovní poměr pro nadbytečnost, zásadně bez nároku na odstupné, však musí nabídnout zaměstnanci jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Na podkladě sporů o platnost výpovědi pro nadbytečnost vedoucího zaměstnance ve smyslu ust. § 73a odst. 2 zákoníku práce ve spojení s ust. § 52 písm. c) zákoníku práce se Nejvyšší soud ČR v nedávné době v několika významných a zajímavých judikátech vyjádřil k otázkám propouštění vedoucích zaměstnanců.

Jaké důsledky přináší fúze zdravotnických zařízení pro smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami?

autor: JUDr. Alexandra Živělová, LL.M.
publikováno: 30.01.2017

exkluzivně V poslední době lze v oblasti poskytování zdravotních služeb pozorovat různé změny, které vedou k proměně vztahu mezi poskytovateli zdravotních služeb na straně jedné a zdravotními pojišťovnami na straně druhé. Oblast veřejného zdravotního pojištění, která byla doposud stranou odborného zájmu, přitom v posledních letech naráží na problémy a výzvy, které je nutné s ohledem na novou legislativu řešit.

Legální kopie v autorském právu

autor: JUDr. Jan Tuláček
publikováno: 30.01.2017

Mezi laickou veřejností panuje sice dojem, že autorské právo je příliš striktní a omezující, nicméně v určitých případech není zcela jasné, co lze a co nelze považovat za jeho porušení. Jaká je právní situace nakladatele či vydavatele neperiodických tiskovin v souvislosti s volným užitím díla, jak je upraveno autorským zákonem?

Dopad nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10 na rozhodovací činnost vyšších soudních úředníků a asistentů soudce

autor: Mgr. Bc. Pavel Kozelka
publikováno: 27.01.2017

exkluzivně

Nad některými oblastmi nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

autor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
publikováno: 23.01.2017

Porovnáme-li rozsah diskusí, které provázely přípravu obou hlavních hmotněprávních justičních kodexů, s tou, která probíhala okolo zákona o odpovědnosti za přestupky, lze říci, že poutal pozornost nijak příliš širokého okruhu odborné veřejnosti, třebaže jeho dopady, přinejmenším po stránce kvantitativní, tedy co do počtu subjektů, jichž se může dotknout, budou nepochybně značně široké. Poprvé v naší historii máme fakticky kodex správního práva trestního, na jehož přijetí se pracovalo již od počátku století.

Otazníky kolem mezd a platů

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 19.01.2017

exkluzivně Otázky kolem mezd a platů vystupují do popředí zejména v době, kdy se očekává mzdový nárůst. Tento předpoklad je i pro rok 2017. Úměrně se však zvyšují i problémy s tím spojené. Zejména se jedná o otázky ohledně možného navyšování mzdových příplatků, snižování nebo odebrání osobního příplatku, jednostranné snižování mzdy pro porušení pracovních povinností apod. S uvedenými problémy se setkáváváme i v advokátní praxi. Jaké je jejich řešení?

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum a výpočty v r. 2017, judikatura a problémy v praxi

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 18.01.2017

exkluzivně Výše nezabavitelného minima pro srážky ze mzdy, které se každoročně mění, nemá význam jen při exekuci srážkami ze mzdy, ale uplatní se i u jiných pracovně-právních postupů. Příspěvek se zaměřením na advokátní praxi referuje o novinkách v právní úpravě a judikatuře, upozorňuje na některé problémy v praxi zaměstnavatelů, které někdy řeší advokáti se zaměřením na pracovní právo nebo právní pomoc při výkonu rozhodnutí.