oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. 18/01/2017 Advokátní sliby
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Otazníky kolem mezd a platů

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 19.01.2017

exkluzivně Otázky kolem mezd a platů vystupují do popředí zejména v době, kdy se očekává mzdový nárůst. Tento předpoklad je i pro rok 2017. Úměrně se však zvyšují i problémy s tím spojené. Zejména se jedná o otázky ohledně možného navyšování mzdových příplatků, snižování nebo odebrání osobního příplatku, jednostranné snižování mzdy pro porušení pracovních povinností apod. S uvedenými problémy se setkáváváme i v advokátní praxi. Jaké je jejich řešení?

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum a výpočty v r. 2017, judikatura a problémy v praxi

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 18.01.2017

exkluzivně Výše nezabavitelného minima pro srážky ze mzdy, které se každoročně mění, nemá význam jen při exekuci srážkami ze mzdy, ale uplatní se i u jiných pracovně-právních postupů. Příspěvek se zaměřením na advokátní praxi referuje o novinkách v právní úpravě a judikatuře, upozorňuje na některé problémy v praxi zaměstnavatelů, které někdy řeší advokáti se zaměřením na pracovní právo nebo právní pomoc při výkonu rozhodnutí.

Nahradí elektronický podpis prostý ten tradiční vlastnoruční?

autor: Mgr. Ing. Vojtěch Kment
publikováno: 16.01.2017

Stačí kliknout a je podepsáno? Bude možné poklepáním na tlačítko „Souhlasím“ v prohlížeči elektronicky podepsat souhlas k lékařskému pokusu na člověku podle § 96 občanského zákoníku (o. z.)? Lze běžnou zprávou elektronické internetové pošty vystavit věřiteli ručitelské prohlášení podle § 2018 o. z., a založit tak své ručení? Můžete podle § 2053 o. z. uznat svůj údajný dluh dokumentem z textového editoru, na jehož konci jen napíšete kurzívou své jméno a příjmení s doložkou „ve smyslu podpisu“? Nebo tak snad podle § 1314 o. z. uzavřete smlouvu zástavní?

Rozhodování v oblasti posuzování hendikepovaných osob

autor: Mgr. Elena Pospíšilová
publikováno: 10.01.2017

Autorka v rámci své vědecké činnosti, při které se zabývá i postavením invalidních, resp. zdravotně postižených osob, narazila na zásadní problém. Ten se týká neposkytování dostatečné ochrany základních práv zdravotně postiženým osobám.

Novela zákoníku práce – posun kupředu anebo krok zpět?

autor: Mgr. Marek Cinciala
publikováno: 09.01.2017

Koncem srpna 2016 byl vládou projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a další související zákony. Následně, v první polovině září 2016, došlo k dalším úpravám navrhovaného znění zákona, který do oblasti pracovního práva zakotvuje nové, dosud neexistující instituty a ve velké míře modifikuje instituty stávající. Ty jsou upravovány s ohledem na judikaturní činnost českých soudů, unijní legislativu, na ně navazující snahy o posílení postavení zaměstnanců, flexibilitu pracovněprávních vztahů a zejména na četnou a opakující se praxi.

Rozhodování o udělení a odvolání prokury

autor: Dr. Zdeněk Rosický
publikováno: 06.01.2017

Tento článek se zabývá výkladem ust. § 190 odst. 2 písm. e) (dále jen „ustanovení“) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „z. o. k.“). Ustanovení uvádí, že do působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným patří schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Právo akcionářů na dorovnání – soudní judikatura ve světle nové právní úpravy

autor: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.
publikováno: 04.01.2017

Judikatura v oblasti korporátního práva se musela potýkat s často se měnící, resp. často opravovanou a doplňovanou právní úpravou. Obchodní zákoník se, a to především v části týkající se společností, měnil za dobu své existence téměř šedesátkrát, a právě s jeho novelami se zrodil termín „technická novela“ pro opravy toho, co se předchozími novelami nepovedlo. Bylo tak na judikatuře, aby se překonaly nejasnosti, nepřesnosti a případně i chyby, jimiž vyvíjející se právní úprava trpěla.

Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

autor: JUDr. Filip Gvozdek
publikováno: 26.12.2016

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), je právním předpisem trestního práva, který nabyl účinnosti relativně nedávno, a to dne 1. 1. 2012.