oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Pavel Petr: Vlastnictví bytů – kondominium

publikováno: 23.02.2018

C. H. Beck, Praha 2017, 144 stran, 290 Kč.

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár

publikováno: 21.02.2018

C. H. Beck, Bratislava 2016, 1 540 stran, 139 eur.

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář

publikováno: 19.02.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 284 stran, 455 Kč.

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

autor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
publikováno: 19.02.2018

exkluzivně Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, 228 stran.

Pavel Molek, Jitka Stráská: Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003–2013

publikováno: 15.02.2018

C. H. Beck, Praha 2015, 746 stran, 990 Kč.

Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds.): Encyklopedie českých právních dějin

publikováno: 13.02.2018

KEY Publishing, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2015-2017, 1 490 Kč/1 svazek.

Ota Weinberger: Norma a instituce. Úvod do teorie práva

publikováno: 05.01.2018

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2017, 248 stran, 320 Kč.

Pavel Molek: Základní práva. Svazek první – Důstojnost

publikováno: 03.01.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 552 stran, 795 Kč.