oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Doc., JUDr., Ing. BOHUMIL POLÁČEK, PhD., MBA, LL.M. Bohumil Poláček: Právo mezinárodního obchodu

autor: Mgr. Markéta Růžičková
publikováno: 11.09.2017

exkluzivně Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, ISBN: 978-80-7552-770-7, 340 stran, 499,- Kč.

Tomáš Richter: Insolvenční právo

publikováno: 27.08.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 2. vydání, 624 stran, 880 Kč.

Jan Kysela, Marian Kokeš: Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích – komentář

autor: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
publikováno: 24.08.2017

exkluzivně Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, ISBN: 978-80-7552-731-8, 212 stran, 397 Kč.

Bělohlávek J. Alexander, Mates Pavel a kol. - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 22.08.2017

exkluzivně Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha, 2017, 678 s., 672 Kč.

Tomáš Buchta, Michaela Sýkorová: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

publikováno: 03.08.2017

C. H. Beck, Bratislava 2016, 184 stran, 19 eur.

Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv: Rodičovská odpovědnost

publikováno: 19.07.2017

Leges, Praha 2017, 352 stran, 450 Kč.

Jan Pauly: Teoretické a legislativní základy cenných papírů

publikováno: 14.07.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2016, 424 stran, 750 Kč.

Van Eijken, Hanneke: EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union

autor: Mgr. Iva Palkovská
publikováno: 04.07.2017

exkluzivně Recenze knihy Van Eijken, Hanneke: EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union z vydavatelství Europa Law Publishing, 2015, 310 stran, ISBN 978-90-8952-156-9.