oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« červen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
« červen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
1. 07/06/2017 Advokátní sliby
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1. 22/06/2017 Uznávací zkoušky
23
24
25
26
27
28
29
30
  
« červen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Připravujete se již nyní na účinnost nařízení GDPR (2016/679/EU)?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu EU

autor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.
publikováno: 09.06.2017

Zvláštní vlastnosti výrobku související se zeměpisným prostředím jeho původu lze chránit různými způsoby. Státy lze při určitém zjednodušení zařadit do dvou kategorií. Na jedné straně stojí ty, pro které má zeměpisné označení jako právní institut dlouhou tradici, protože má co chránit – typické tradiční výrobky, jejichž vlastnosti a pověst jsou dány lokalitou produkce a dlouhou tradicí výroby. Je to zejména Evropa – Evropská unie a další evropské země mimo EU, zejména Švýcarsko – země někdy označované jako tzv. Starý svět.

Vladimír Týč, Radim Charvát: Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie

autor: doc. JUDr. Vladimír Pítra
publikováno: 01.06.2017

exkluzivně Právní ochrana průmyslového vlastnictví se netěší zas až takové přízni zdejší odborné literární produkce. Natožpak tak zdánlivě odlehlému tématu jako je ochrana zeměpisných označení a označení původu zboží. Zdá se, že je tématem spíše jen pro vyvolené; ony advokáty a snad i patentové zástupce, kteří si veřejnoprávní ochranu předmětů práv z průmyslového vlastnictví zvolili za své zvláštní poslání. Je to škoda. Ochrana původu zboží bývala v českých zemích s vyspělou kulturou průmyslově právní ochrany ctěna nejen praxí, ale i právní naukou.

Tomáš Kajnar: Podíl ve společnosti s ručením omezeným

autor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MCIArb
publikováno: 29.05.2017

exkluzivně Recenzovaným dílem je praktická příručka z nakladatelství Leges, jejíž autor si klade za cíl představit pojetí podílu ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy obsažené v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen z. o. k.). Kniha je věnována aktuálnímu tématu, protože v aplikaci relativně nové právní úpravy existují výkladové nejasnosti, jejichž řešení ve vztahu k právní úpravě podílu ve společnosti s ručením omezeným nabízí recenzovaná publikace. V knize je již reflektována novelizace občanského zákoníku zákonem č. 460/2016 Sb.

Robert Krč, Petr Dovolil: Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

autor: Mgr. Vítězslava Kukáková
publikováno: 25.05.2017

exkluzivně Nová publikace od dvojice autorů Roberta Krče a Petra Dovolila z nakladatelství Leges s názvem „Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ s podtitulem „Praktická příručka nejen pro dodavatele“ reaguje, jak ostatně napovídá již sám název, na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který s účinností od 1. 10. 2016 nahradil předchozí mnohokrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejde tu však o klasický komentář k jednotlivým ustanovením nového zákona. Cílem autorů je, jak sami v úvodu přiznávají, pomoci čtenářům s co nejrychlejší orientací v textu nového zákona, a to zejména dodavatelům, kteří se účastní zadávacích řízení a potřebují se s novinkami v této oblasti co nejrychleji seznámit. A nutno dodat, že tohoto cíle nepochybně dosáhli.

Peter Kerecman: Advokáti Davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli

publikováno: 04.05.2017

Slovenská advokátska komora, Bratislava 2017, 461 stran, ISBN 978-80-971218-8-4.

Radim Boháč, Hana Krasulová: Zákon o dani z hazardních her. Komentář

publikováno: 03.05.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 248 stran, 350 Kč.

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv: Občanský zákoník § 655–975. Velký komentář. Svazek IV.

publikováno: 02.05.2017

Leges, Praha 2016, 2 svazky, 2 064 stran, 2 990 Kč.

Petr Smolík: Oddlužení v právním řádu ČR

publikováno: 01.05.2017

C. H. Beck, Praha 2016, 352 stran, 690 Kč.