oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. 09/08/2017 Advokátní sliby
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« srpen 2017 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Připravujete se již nyní na účinnost nařízení GDPR (2016/679/EU)?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Recenze a anotace

Tomáš Buchta, Michaela Sýkorová: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

publikováno: 03.08.2017

C. H. Beck, Bratislava 2016, 184 stran, 19 eur.

Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv: Rodičovská odpovědnost

publikováno: 19.07.2017

Leges, Praha 2017, 352 stran, 450 Kč.

Jan Pauly: Teoretické a legislativní základy cenných papírů

publikováno: 14.07.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2016, 424 stran, 750 Kč.

Van Eijken, Hanneke: EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union

autor: Mgr. Iva Palkovská
publikováno: 04.07.2017

exkluzivně Recenze knihy Van Eijken, Hanneke: EU Citizenship & the Constitutionalisation of the European Union z vydavatelství Europa Law Publishing, 2015, 310 stran, ISBN 978-90-8952-156-9.

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Komentář

publikováno: 03.07.2017

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 376 stran, 719 Kč.

Smluvní pokuta

autor: Mgr. Martin Pelikán
publikováno: 27.06.2017

Patrně nejčastější způsob utvrzení dluhu představuje v praxi ujednání smluvní pokuty. To bylo dříve upraveno duplicitně, jak v občanském zákoníku z roku 1964, tak i v obchodním zákoníku, a to s některými podstatnými rozdíly. V občanskoprávních vztazích se především pro vznik povinnosti platit smluvní pokutu vyžadovalo zavinění povinného ve vztahu k porušení utvrzené smluvní povinnosti, zatímco pro obchodněprávní vztahy se vycházelo z koncepce objektivní odpovědnosti. Občanský zákoník převzal částečně koncepci uvedenou v obchodním zákoníku (objektivní princip, moderaci smluvní pokuty soudem), částečně koncepci občanského zákoníku z roku 1964 (ve zbývajícím rozsahu).

Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu EU

autor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.
publikováno: 09.06.2017

Zvláštní vlastnosti výrobku související se zeměpisným prostředím jeho původu lze chránit různými způsoby. Státy lze při určitém zjednodušení zařadit do dvou kategorií. Na jedné straně stojí ty, pro které má zeměpisné označení jako právní institut dlouhou tradici, protože má co chránit – typické tradiční výrobky, jejichž vlastnosti a pověst jsou dány lokalitou produkce a dlouhou tradicí výroby. Je to zejména Evropa – Evropská unie a další evropské země mimo EU, zejména Švýcarsko – země někdy označované jako tzv. Starý svět.

Vladimír Týč, Radim Charvát: Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie

autor: doc. JUDr. Vladimír Pítra
publikováno: 01.06.2017

exkluzivně Právní ochrana průmyslového vlastnictví se netěší zas až takové přízni zdejší odborné literární produkce. Natožpak tak zdánlivě odlehlému tématu jako je ochrana zeměpisných označení a označení původu zboží. Zdá se, že je tématem spíše jen pro vyvolené; ony advokáty a snad i patentové zástupce, kteří si veřejnoprávní ochranu předmětů práv z průmyslového vlastnictví zvolili za své zvláštní poslání. Je to škoda. Ochrana původu zboží bývala v českých zemích s vyspělou kulturou průmyslově právní ochrany ctěna nejen praxí, ale i právní naukou.