oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Novela občanského zákoníku přináší od 28. 2. 2017 změny v oblasti nemovitostí

publikováno: 15.02.2017

Po prosincové novele zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku došlo ke změnám v oblasti nemovitostí, přičemž většina z nich je účinných od 28. února 2017. Významné jsou zejména změny týkající se předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí, výše jistoty (kauce) u nájmu bytu a domu a rozšíření režimu inženýrských sítí na všechny liniové stavby.

Odborné články

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.02.2017

exkluzivně Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru. V praxi však přesto dochází ke zbytečným komplikacím, chybám, omylům, zmatkům a v jejich důsledku i k soudním sporům.

Nabídka nové práce odvolanému vedoucímu zaměstnanci a výpověď pro nadbytečnost

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 31.01.2017

exkluzivně Zbavit se vedoucího zaměstnance, jehož lze z vedoucí funkce obsazované jmenováním odvolat bez uvedení důvodu, je zdánlivě snažší než propustit řadového zaměstnance, s nímž může být ze strany zaměstnavatele rozvázán pracovní poměr jen z důvodů stanovených zákoníkem práce. Dříve než zaměstnavatel rozváže s vedoucím zaměstnancem pracovní poměr pro nadbytečnost, zásadně bez nároku na odstupné, však musí nabídnout zaměstnanci jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Na podkladě sporů o platnost výpovědi pro nadbytečnost vedoucího zaměstnance ve smyslu ust. § 73a odst. 2 zákoníku práce ve spojení s ust. § 52 písm. c) zákoníku práce se Nejvyšší soud ČR v nedávné době v několika významných a zajímavých judikátech vyjádřil k otázkám propouštění vedoucích zaměstnanců.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

16 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
15 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších...
14 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl...
další články
Zamítl-li soud žalobu na vyklizení bytu, neboť dospěl k závěru, že žalovaná je nájemcem předmětného bytu, je tímto závěrem vázán i soud v řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu (které co do významu v tomto případě odpovídá dřívějšímu řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu).
Uplatnění (vznesení) námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky nýbrž námitky právní (jde o výkon práva). Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva (bez uplatnění námitky promlčení dlužníkem v řízení, jež předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu o pohledávce) není možné promlčení pohledávky zohlednit. Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není (z povahy věci nebude) překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. 11/02/2017 11. PLES PRÁVNÍKŮ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1. 25/02/2017 Právnický ples
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Děkujeme za váš hlas

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR