Aktuality

Startuje devátý ročník ankety Zákon roku

publikováno: 16.02.2018

Podnikatelé již podeváté rozhodnou o nejlepším právním předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt letos vedle hlasování o nejlepší zákon otevírá diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

ÚS: kraje mají povinnost zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

publikováno: 14.02.2018

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo na zdraví, právo na přiměřenou životní úroveň, právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a právo na soudní ochranu.

Všechny aktuality

Články

Všechny články

Judikatura

Nejvyšší soud: K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM

publikováno: 13.02.2018

1. Jestliže je v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti evidován jen jeden z bývalých manželů a druhý tvrdí, že věc je předmětem zaniklého, avšak dosud nevypořádaného společného jmění manželů, má naléhavý právní zájem na určení, že nemovitost je v zaniklém a doposud nevypořádaném společném jmění manželů. Pokud v průběhu řízení nastanou účinky zákonné domněnky vypořádání, bude třeba žalobu změnit na určení, že věc je v podílovém spoluvlastnictví účastníků.
2. Podkladem pro zápis poznámky spornosti je žaloba na určení, že věc je ve společném jmění manželů, nikoliv žaloba o vypořádání společného jmění manželů.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Právní pomoc, která možná není slyšet, ale vidět je určitě! Rozhovor s pražským advokátem Danem Zwiebem

publikováno: 16.02.2018

Vydavatelský dům Economia vyhlásil již podruhé výsledky právnického ocenění Pro bono & CSR 2017. Vítězné projekty vybrala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti a předsedy nejvyšších soudů, dále pak složená z notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.
Letošní ročník byl ve znamení originálních projektů, které pomáhají v právním poradenství a edukaci široké veřejnosti. Mezi čtyřmi oceněnými byl jediný samostatný advokát – JUDr. Dan Zwieb z Prahy, který chtěl na svém projektu poukázat i na to, že s povoláním právníka je dobře slučitelná také lektorská a dobrovolnická činnost. V tomto případě ji zasvětil právní pomoci neslyšícím ze společnosti Tichý svět, kde více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje – zdarma.
Ocenění pro pražského advokáta ministr spravedlnosti Robert Pelikán zdůvodnil „významem, který má odstraňování bariér v přístupu k právu a právní pomoci pro zdravotně postižené“.
Bulletin advokacie oceněnému advokátovi položil několik otázek.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie