Aktuality

Sněmovna schválila vinařskou novelu i se senátními úpravami

publikováno: 18.01.2017

Sněmovna opětovně schválila novelu vinařského zákona, která má především pomoci omezit falšování vína a potírat černý trh s vínem. Poslanci v ní přijali pozměňovací návrhy, se kterými ji do Sněmovny vrátil Senát. První z nich počítá s tím, že vinotéky, které se nezaregistrují jako příjemci nebo výrobci vína, budou mít šanci prodávat sudové víno ještě do konce příštího roku. Sněmovní verze jim dávala čas jen šest měsíců.

Všechny aktuality

Články

Otazníky kolem mezd a platů

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 19.01.2017

Otázky kolem mezd a platů vystupují do popředí zejména v době, kdy se očekává mzdový nárůst. Tento předpoklad je i pro rok 2017. Úměrně se však zvyšují i problémy s tím spojené. Zejména se jedná o otázky ohledně možného navyšování mzdových příplatků, snižování nebo odebrání osobního příplatku, jednostranné snižování mzdy pro porušení pracovních povinností apod. S uvedenými problémy se setkáváváme i v advokátní praxi. Jaké je jejich řešení?

Srážky ze mzdy: nové nezabavitelné minimum a výpočty v r. 2017, judikatura a problémy v praxi

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 18.01.2017

Výše nezabavitelného minima pro srážky ze mzdy, které se každoročně mění, nemá význam jen při exekuci srážkami ze mzdy, ale uplatní se i u jiných pracovně-právních postupů. Příspěvek se zaměřením na advokátní praxi referuje o novinkách v právní úpravě a judikatuře, upozorňuje na některé problémy v praxi zaměstnavatelů, které někdy řeší advokáti se zaměřením na pracovní právo nebo právní pomoc při výkonu rozhodnutí.

Všechny články

Judikatura

K otázce přípustnosti odvolání v bagatelních věcech, resp. dělení peněžitého plnění odvolacím soudem

publikováno: 11.01.2017

Je pouze věcí žalobce, čeho se svou žalobou domáhá; pokud žalobce v jedné žalobě spojí několik i samostatně projednatelných nároků a nalézací soud rozhodne o peněžitém plnění, není v pravomoci odvolacího soudu tuto částku následně členit na dílčí položky, které, každá samostatně, nedosahují hranice bagatelní částky pro odvolací řízení (§ 202 odst. 2 o. s. ř.). Opačný přístup soudu by znamenal zásah do práva na projednání věci nestranným soudem.

Odměna exekutora v insolvenčním řízení

publikováno: 06.01.2017

Ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu zajišťuje pohledávce exekutora výsadní postavení, podobně jako je zajišťuje ust. § 168 odst. 2 písm. a) pohledávce insolvenčního správce.
Obecné soudy jsou povinny v případech vydávání výtěžku exekuce do insolvenčního řízení postupovat podle § 46 odst. 7 ex. řádu tak, že insolvenčnímu správci exekutor vydá vymožené plnění po odpočtu nákladů exekuce; účelně vynaložené náklady exekuce, jejichž součástí je také odměna exekutora, se nestávají součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Adventní zamyšlení nad rokem příštím

autor: JUDr. ANTONÍN MOKRÝ, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 04.01.2017

V domě mých rodičů a prarodičů se vždy říkávalo, že doba adventu je časem zklidnění, rozjímání a zamyšlení nad tím, co se stalo v roce, který odchází. V křesťanství je to však také doba velkého očekávání příchodu Spasitele, tedy věcí příštích, které teprve mají přijít.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie