Aktuality

Právo na svobodu projevu soudce a jeho limity

publikováno: 26.04.2017

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zamítl ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, neboť nebyl zjištěn zásah do základních práv stěžovatele. Stěžovatel (soudce krajského soudu) byl kárným senátem Nejvyššího správního soudu uznán vinným, že publikací dvou svých článků na webu www.pravyprostor.cz narušil důstojnost soudcovské funkce a tím spáchal kárné provinění, za které mu bylo uloženo kárné opatření ve formě důtky.

Šťastná sedmička pro Právní prostor

publikováno: 26.04.2017

Kaleidoskop právních témat se znovu otevřel ve dnech 25. až 26. dubna 2017 na kongresu Právní prostor v sečském hotelu Jezerka. Letos to je již po sedmé. Tradičním pořadatelem je právní systém Codexis společnosti Atlas Consulting a jedním z jeho mediálních partnerů je i letos opět Bulletin advokacie. Mezi přednášejícími prvního dne nechyběli významní advokáti a představitelé České advokátní komory.

Všechny aktuality

Články

„Protiteroristická“ novela trestního zákoníku – poznámky k orientačnímu studiu

autor: prof. JUDr. JIŘÍ JELÍNEK, CSc.
publikováno: 26.04.2017

Od 1. 2. 2017 je účinný zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění trestní zákoník a další související zákony (trestní řád, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákon o zbraních). Cílem přijaté novely je zefektivnit boj proti terorismu úpravou trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob a zohlednit závazky České republiky vyplývající zejména z trestního práva Evropské unie. Článek rozebírá přijaté změny.

Rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 24.04.2017

V rámci svého příspěvku bych se chtěla zamyslet nad možnou aplikací základních zásad vymezených v hlavě I. občanského zákoníku na posuzování neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace, typicky valné hromady kapitálové společnosti, a to v případě, že společník při hlasování porušil soukromoprávní dohodu společníků.

Všechny články

Judikatura

Podjatost soudce

publikováno: 31.03.2017

Pokud předseda senátu při rozhodování v trestní věci stěžovatele vyjádřil názor, že stěžovatel se vůči němu dopustil zločinu křivého obvinění, aniž by byl stěžovatel pro tento trestný čin pravomocně odsouzen, nerespektoval presumpci neviny a takové prohlášení zakládá silné podezření, že uvažování tohoto soudce je zatíženo předsudkem a není nezaujatý, a tudíž nebude nestranným soudcem ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Nestoři české advokacie – JUDr. Zdeňka Ferbrová

publikováno: 03.04.2017

JUDr. Zdeňka Ferbrová - drobná blondýnka štíhlé, sportovní postavy s kladným vztahem k vínu a s věčným úsměvem na tváři. Hned po promoci v roce 1952 nastoupila jako koncipientka do Advokátní poradny č. 5 na Václavském náměstí a zůstala jí věrná celý svůj profesionální život. Letos oslavila krásnou devadesátku, které dosáhla podle svého vlastního vyjádření především proto, že nebyla nikdy vdaná.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie