Aktuality

NSS se bude muset znovu zabývat uzavírkou Hradčanského náměstí při návštěvě čínského prezidenta

publikováno: 22.01.2019

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výroky rozsudku Nejvyššího správního soudu, které měly vztah k rozhodnutí o uzavírce a postupu policie, jímž bylo zamezeno konání shromáždění dne 29. 3. 2016 na Hradčanském náměstí v Praze, neboť postupem Nejvyššího správního soudu bylo porušeno základní právo stěžovatelů bránit se proti rozhodnutí orgánu veřejné správy před soudem (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Ve zbytku byla ústavní stížnost zamítnuta.

Všechny aktuality

Články

K výkladu dovolacích důvodů v trestním řízení při porušení práva na spravedlivý proces

autor: JUDr. Jana Führerová
publikováno: 17.01.2019

Právo na spravedlivý proces je garantováno Listinou základních práv a svobod (čl. 30 až 40) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (čl. 6). Ústavní soud již několikrát vyslovil tezi o nutnosti ústavně konformního výkladu podústavních norem, tedy výkladu ustanovení, která lze vyložit jak protiústavně, tak i v souladu s ústavním pořádkem a principy právního státu. Při interpretaci takových ustanovení je úkolem soudů interpretovat je ústavně konformním způsobem (např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 48/95).

Všechny články

Judikatura

Soudní dvůr EU: K otázkám nároku na placenou dovolenou

publikováno: 13.01.2019

Pracovník nemůže automaticky přijít o nabytý nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok proto, že o ni nepožádal. Pokud však zaměstnavatel prokáže, že pracovník nečerpal placenou dovolenou za kalendářní rok záměrně a s plnou znalostí věci poté, co mu bylo umožněno jeho nárok na tuto dovolenou skutečně uplatnit, nebrání unijní právo ztrátě tohoto nároku ani s tím související neexistenci finanční náhrady v případě ukončení pracovního poměru.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Advokátní kancelář Taylor Wessing opět rozšiřuje tým

publikováno: 14.01.2019

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika posiluje své řady a rozšiřuje tým o nové právní zástupce v oblasti řešení korporátních sporů a řešení sporů. Jsou jím JUDr. Antonín Mokrý (na snímku vlevo) a Mgr. Karol Laco. Antonín Mokrý v pozici Counsel bude spolu se svým týmem významnou oporou pro speciální projekty, které v současné době advokátní kancelář řeší.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie