Aktuality

Všechny aktuality

Články

Změny v zaměstnávání cizinců

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 13.10.2017

Stále větší poptávka po pracovních silách zvyšuje tlak na zaměstnávání cizinců. Proto zákonodárné orgány vytvářejí novými předpisy legislativní podmínky pro rozšíření jejich zapojení do trhu práce v ČR. Jedním z těchto předpisů je zákon č. 222/2017 Sb., který rozsáhle novelizoval s účinností od 15. srpna 2017 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Rovněž se dotýká zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novelizován byl i zákon o zákazu diskriminace ve vztahu k cizincům.

Všechny články

Judikatura

Pro odsouzení za pokus vraždy je třeba prokázat obžalovanému úmysl

publikováno: 02.10.2017

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti muže odsouzeného za pokus vraždy a zrušil napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a zásada, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem.

Všechny články judikatury

Recenze a anotace

Všechny recenze a anotace

Z advokacie

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Všechny úvodníky

Všechny články z české advokacie

Všechny články z evropské advokacie