oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soud shledal systémové nedostatky v řízeních o vyhoštění cizinců

publikováno: 07.12.2016

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnosti iráckého žadatele o azyl, shledal však systémové nedostatky v azylovém řízení a řízení o vyhoštění zajištěných cizinců. Ty se týkají jednak přístupu cizinců k právní pomoci a jednak praxe ministerstva vnitra při vydávání stanoviska k možnosti vycestování cizince.

Odborné články

Aktuální problémy týkající se pohledávek na výživném na dítě

autor: Mgr. Jaroslav Hobl
publikováno: 09.12.2016

exkluzivně Neplnění vyživovací povinnosti vůči dětem je v současnosti negativním celospolečenským fenoménem, projevujícím se v České republice již řadu let. V drtivé většině případů se jedná o projev liknavého, nezodpovědného a především úmyslného jednání povinné osoby, která při absenci vnitřního morálního závazku vůči dítěti a za užití všech legálních prostředků práva, počítá s tím, že vymáhání dlužného výživného nebude oprávněnými osobami, respektive jejich zákonnými zástupci, využito a tím se tak úspěšně bude moci dlouhodobě vyhýbat soudem stanovené povinnosti. Problematika neplacení výživného je natolik aktuální, že v současné době byl předložen Ministerstvem práce a sociálních věcí tzv. zákon o zálohovém výživném, který by přenesl problém vymáhání z oprávněných rodičů na stát.

Právo na stejnou životní úroveň

autor: JUDr. Daniela Kovářová
publikováno: 06.12.2016

exkluzivně Přemýšleli jste někdy o tom, jaká je vaše životní úroveň nebo životní úroveň vašeho souseda, kolegy či kolegyně? Anebo na její úroveň usuzujeme podle toho, jaké oblečení náš soused či kolega nosí, jaké auto řídí a do jakých restaurací chodívá? Co to životní úroveň je a jak ji právo upravuje?

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

V rozsahu, v jakém sám poškozený přispěl ke škodlivému následku, je vyloučena odpovědnost škůdce. Spočívají-li příčiny vzniku škody na obou stranách, je třeba určit vzájemný vztah mezi jednáním či opomenutím poškozeného a porušením povinností škůdce, za něž nese odpovědnost, a stanovit podíl odpovědnosti každého z nich. Otázka existence příčinné souvislosti je otázkou skutkovou, právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována. Zvažovat je třeba veškeré příčiny, které se na vzniku škody podílely, přičemž příčinou vzniku škody může být jen ta okolnost, bez níž by ke škodnému následku nedošlo, i když nemusí jít o příčinu jedinou, nýbrž o jednu z příčin, avšak podstatnou, která se spolupodílí na nepříznivém následku, o jehož odškodnění jde.
K vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů, lze nařídit výkon rozhodnutí i na majetek patřící do zaniklého společného jmění, které v době zahájení řízení o výkon rozhodnutí nebylo vypořádáno. Ve vztahu k novému občanskému zákoníku je podstatné, zda vymáhaný dluh vznikl ještě za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., když podle přechodných ustanovení nového občanského zákoníku (§ 3028 odst. 3 o. z.) se vznik dluhu včetně práv a povinností, z něho vyplývajících, řídí dosavadními právními předpisy, jimiž se řídí i vypořádání zaniklého SJM (§ 3028 odst. 2 o. z.).
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« prosinec 2016 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« prosinec 2016 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« prosinec 2016 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
1. 02/12/2016 ADVENTNÍ SETKÁNÍ
3
1. 03/12/2016 ADVENTNÍ SETKÁNÍ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« prosinec 2016 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. října 2016?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR