oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Vliv ombudsmana na legislativu

publikováno: 18.04.2014

Anna Šabatová včera představila zprávu o činnosti úřadu za loňský rok. Zákonodárci podle ní vyslyšeli více než polovinu doporučení ombudsmana a změnili příslušné zákony. Proces ale většinou trvá delší dobu. Politiky za to, že na doporučení ombudsmana příliš nereagují, kritizoval i její předchůdce Pavel Varvařovský.

Odborné články

NOZ v praxi: Závdavek

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 18.04.2014

Nový institut závdavku je v NOZu upraven v § 1808 a 1809. Jeho podstatou je to, že jedna ze stran je povinna nejpozději při uzavření smlouvy odevzdat závdavek. Nesplní-li následně tato strana svoji smluvní povinnost, závdavek si ponechá strana druhá. Nesplní-li svoji povinnost strana druhá, může strana první žádat, aby jí byl buď vydán dvojnásobek závdavku, anebo aby strana druhá dluh splnila, nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody. V případě, že byla ujednána možnost odstoupení od smlouvy a nebylo sjednáno odstupné, považuje se závdavek za odstupné.

Změny ve skončení pracovního poměru

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 09.04.2014

Nový občanský zákoník číslo 89/2012 Sb. (dále „NOZ“) a zákon č. 303/2013 Sb., kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva mění některé zákony (dále „změnový zákon“), novelizují od 1. ledna 2014 zákoník práce (dále „ZP“).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

73 VYHLÁŠKA ze dne 3. dubna 2014 o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a...
72 VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle §...
71 VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2014 o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 53 odst. 2 k...
další články
Nicotnost rozhodnutí, způsobenou tím, že členská schůze přijala rozhodnutí, jež nenáleží do její působnosti, a které proto nemá právní účinky, je možné vyslovit (tuto otázku řešit jako předběžnou) i v jiném soudním řízení než v řízení o určení neplatnosti rozhodnutí takové členské schůze nebo v rejstříkovém řízení.
Otázku zaměnitelnosti či klamavosti je třeba posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem je „zejména takový zákazník, který má dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, a lze od něho očekávat, že přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobků apod. Při posuzování zaměnitelnosti tak nepostačuje odvolávat se pouze na shodné prvky označení, ale je nutné vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení, především vizuálně, působí na průměrného zákazníka a dále je zapotřebí přihlížet ke všem relevantním okolnostem.“
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
1. 03/04/2014 Dědické právo v NOZ
4
5
6
7
8
9
10
1. 10/04/2014 Věcná práva II.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
« duben 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Využíváte školeních ČAK zaměřené na NOZ
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE