oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

JUDr. Antonín Mokrý je novým a prvním českým prezidentem CCBE

publikováno: 24.11.2017

Česká advokátní komora zažívá dnes slavnostní den, její člen představenstva, advokát JUDr. Antonín Mokrý dosáhl významného mezinárodního postupu. Na dnešním plenárním zasedání v Bruselu byl zvolen prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE). Jde o významný úspěch v rámci celoevropské advokacie a současně uznání a ocenění českého advokátního stavu a aktivit ČAK na mezinárodním poli.

Mladí čeští advokáti absolvovali stáž
u německých kolegů

publikováno: 24.11.2017

exkluzivně Během letošního září měli dva mladí advokáti Mgr. Jana Hanslíková a Mgr. Václav Smetana možnost absolvovat třítýdenní stáž v německé advokátní kanceláři. Stáž je součástí programu, který organizuje a zaštiťuje německá nadace nadace Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ) ve spolupráci s Německou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer).

Konference Soukromé právo – již pošesté v Praze

publikováno: 22.11.2017

Dne 21. listopadu 2017 uspořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ pro advokáty a širší právnickou veřejnost odbornou konferenci Soukromé právo, kterou svou záštitou podpořil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Konference se konala v kongresovém hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9 – Vysočanech.

Odborné články

Určení advokáta

autor: JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Karel Havlíček, Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Jan Syka, JUDr. David Uhlíř, JUDr. Michal Žižlavský
publikováno: 17.11.2017

exkluzivně

Čtení mezi řádky

autor: JUDr. Petra Schützová
publikováno: 13.11.2017

exkluzivně Finanční úřad tvrdí, že zákon hovoří jasnou řečí, a proto vyměřuje daň z nabytí nemovitosti u nemovitosti, kde by se na první pohled mělo uplatnit osvobození od daně. Touto konkrétní nemovitostí jsou byty v rodinných domech, velký developerský hit poslední doby. Je zjevné, že pod termínem „jasná řeč“ si každý představuje něco jiného, a jen zřídkakdy této představě odpovídá to, co dnes najdeme v zákonech. Interpretace zákonů tak dnes připomíná jízdu na horské dráze v zrcadlovém labyrintu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

385 SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 22. listopadu 2017 o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21....
384 VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších...
383 VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2017 o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40...
další články
Nejvyšší soud ČR rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání obviněných R. M., a M. V., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2016, sp. zn. 5 To 589/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 2 T 120/2013, tak, že dovolání obviněného M. V. se podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítá. Z podnětu dovolání obviněného R. M. se podle § 265k odst. 1 tr. ř. ve vztahu k němu a s přiměřeným použitím ustanovení § 261 tr. ř. i ohledně obviněných M. V. a R. Š. zrušují usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2016, sp. zn. 5 To 589/2015, a rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 2 T 120/2013. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se věc vrací státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Lounech k došetření.
Postupitel se nemůže domáhat úhrady za postoupení pohledávky v peněžité formě, jestliže si strany sjednaly, že k úhradě může dojít pouze započtením jejich pohledávek a v případě, že k zápočtu nedojde, má postupitel právo odstoupit od smlouvy.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR