oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Z judikatury ESLP

publikováno: 26.02.2015

Článek 8 Úmluvy (právo na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence) Článek 9 Úmluvy (svoboda myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení) S. A. S. proti Francii (č. 43835/11)

Odborné články

Výpověď pro nadbytečnost

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 02.03.2015

Mezi nejčastější spory, ve kterých zastupují advokáti, patří skončení pracovního poměru. Zejména v poslední době, kdy se zaměstnavatelé snaží řešit ekonomickou stagnaci organizačními změnami, končí pracovní poměr pro nadbytečnost zaměstnance. Zaměstnavatelé přitom musí dodržet pracovněprávní předpisy, které stanoví legislativní pravidla pro jejich postup v této oblasti personální činnosti a současně vymezují právní ochranu zaměstnanců.

Poznámky k tiché společnosti

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 25.02.2015

exkluzivně Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání společnosti na podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

38 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 20. února 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
37 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. února 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
36 VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2015 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)...
další články
Při výkladu právní úpravy zákazu výkonu hlasovacího práva nelze přehlížet, že jde o významný zásah do jednoho ze základních práv společníka, resp. výjimku z pravidla, podle něhož společník má právo se prostřednictvím výkonu hlasovacího práva podílet na řízení společnosti a kontrole její činnosti. Z povahy výjimky pak plyne, že ustanovení o výjimce nelze vykládat rozšiřujícím způsobem a lze je aplikovat pouze v případech, pro něž byla výjimka konstruována
I výzva k podání vylučovací žaloby, učiněná konkursním soudem (až) v průběhu řízení o vylučovací žalobě, podané žalobcem bez předchozí výzvy, vyvolává účinky dle § 19 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání. Nebude-li takové žalobě vyhověno (bez zřetele k tomu, zda řízení o ní skončilo pravomocným zamítnutím žaloby, jejím odmítnutím či zastavením řízení) a uplynula-li lhůta výzvou určená, brání úspěchu případné nové vylučovací žaloby její opožděnost.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. 14/03/2015 Právnický ples
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1. 27/03/2015 O Labský pohár ČAK
28
29
30
31
     
« březen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Zákoník práce k 1. 1. 2015
959 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR