oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

45. podzimní konference členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří THE PARLEX GROUP

publikováno: 23.11.2015

Ve dnech 6. až 8. 11.2015 se v pražském hotelu Rott uskutečnilo 45. podzimní pracovní setkání členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří THE PARLEX GROUP, které v Praze pořádala česká advokátní kancelář Vítek & Mrázek, jediný člen této sítě z České republiky. Skupina PARLEX získala pro rok 2015 ocenění Band 1 (nejvyšší ohodnocení) od renomované ratingové společnosti Chambers & Partners (Leading Law Firm Networks - Europe-wide) v kategorii evropské sítě právních kanceláří.

Odborné články

Může věřitel spoléhat na to, že namísto společnosti zaplatí její dluh manažer?

autor: Mgr. David Kramný, LL.M.
publikováno: 24.11.2015

exkluzivně Mezi jednateli a členy představenstev je již známo, že pokud se jimi řízená společnost dostane do úpadku, insolvenční zákon jim ukládá bezodkladně podat insolvenční návrh. Řada z nich si je rovněž vědoma, že pokud tuto povinnost nesplní, věřitelé společnosti se za určitých okolností mohou domáhat uspokojení svých pohledávek rovněž z jejich osobního majetku. Jaké jsou meze a limity této osobní odpovědnosti členů statutárních orgánů v případě, že ve správnou chvíli insolvenční návrh nepodají? A jaké možnosti nabízí tato odpovědnost věřitelům, kteří si jsou vědomi, že na společnosti v úpadku si s největší pravděpodobností nic nevezmou a jejich pohledávka zůstane neuspokojena?

Předmět soudních poplatků

autor: JUDr. Jiří Večeřa
publikováno: 19.11.2015

exkluzivně § 1
Předmět soudních poplatků
Soudní poplatky (dále jen „poplatky“) se vybírají za
a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za řízení“), b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků (dále jen „poplatky za úkony“),
c) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem na žádost osoby oprávněné k jejímu podání. Sazebník poplatků (dále jen „sazebník“) je uveden v příloze k tomuto zákonu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

313 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2015, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně...
312 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2015, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014...
311 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 19. listopadu 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
další články
Je-li předmětem řízení o žalobě podané (insolvenčním) dlužníkem vůči jeho insolvenčnímu správci náhrada škody, kterou měl insolvenční správce způsobit dlužníku tím, že pohledávku nepopřel co do výše, jde o incidenční spor ve smyslu § 159 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona, k jehož projednání a rozhodnutí je v prvním stupni věcně příslušný insolvenční soud.
Samotná nespokojenost dlužníka s tím, jak ho informuje insolvenční správce o svém postupu, jde-li o úkony směřující ke zpeněžení zástavy a k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele z výtěžku zpeněžení, včetně (ne)účelnosti či (ne)hospodárnosti těchto úkonů, není (nemůže být) důvodem ke zproštění funkce insolvenčního správce (§ 32 insolvenčního zákona).
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« listopad 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
« listopad 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
« listopad 2015 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
CHCETE SI OBJEDNAT?
Ústava České republiky
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR