oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Novela marketingové a spotřebitelské soutěže

publikováno: 26.10.2016

Od 1. ledna 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ten byl dlouho diskutován, zejména s ohledem na skutečnost, že zavádí možnost blokovat internetové stránky, na kterých bude provozován nelegální hazard. Pro veřejnost je důležitá ale i změna týkající se spotřebitelských soutěží a loterií, které nebudou příští rok spadat pod zákon o hazardních hrách, ale budou se na ně vztahovat pouze obecné veřejnoprávní předpisy týkající se ochrany spotřebitele.

Odborné články

Ke kompetenčnímu zákonu

autor: JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
publikováno: 24.10.2016

exkluzivně § 28
(Vláda a Úřad vlády České republiky)
Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda, plní Úřad vlády České republiky.
Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává vláda České republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle zákona o státní službě.

Skončení pracovního poměru v judikatuře

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 24.10.2016

Judikatura soudů vyšších stupňů (Nejvyšší soud, vrchní soudy) je závazná pro soudy nižších instancí. Je však vodítkem i pro zaměstnavatele, kteří v jejích intencích mohou v personální praxi správně používat pracovněprávní předpisy. Protože ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále jen „zák. práce“) o skončení pracovního poměru jsou v současné době v advokátní praxi nejpoužívanější, podívejme se podrobněji na některé v praxi nejdůležitější aktuální judikáty.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

347 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016 o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016...
346 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění...
345 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1, § 15 odst....
další články
Pro pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení téhož zajištění je ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona rozhodující skutečná doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka některého z nich byla předtím přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje o pozdější době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky.
Při aplikaci § 118 odst. 6 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se nejedná o správní trestání, ale smyslem tohoto ustanovení je nahradit státu škodu, která mu vznikla v důsledku neodebrání objednaných tabákových nálepek, přestavující náklady na výrobu. Přestože je uvedená povinnost uhradit náklady spojené s výrobou a zničením neodebraných tabákových nálepek stanovena zákonem o spotřebních daních, tedy veřejnoprávním předpisem, jde stále o soukromoprávní institut odpovědnosti za škodu, na jehož základě vzniká soukromoprávní vztah mezi státem reprezentovaným pověřeným celním úřadem na straně jedné a odběratelem tabákových nálepek na straně druhé. Jde o závazek podle soukromého práva, jehož subjekty jsou věřitel na straně jedné a dlužník na straně druhé.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/10/2016 Konference CCBE
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
1. 05/10/2016 Advokátní sliby
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
1. 04/10/2016 Střelec regionu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
1. 07/10/2016
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/10/2016 ADLAV konference
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. října 2016?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR