oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Vláda vypracuje do půlky roku strategii pro umělou inteligenci

publikováno: 16.01.2019

Vláda by měla do poloviny roku zpracovat národní strategii pro umělou inteligenci. Podílet se na ní bude akademický sektor i komerční sféra. Memorandum o spolupráci v oblasti umělé inteligence dnes podepsali zástupci vlády a Platformy pro umělou inteligenci. O vzniku strategie bude kabinet jednat na konci ledna.

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu vyjednanou vládou

publikováno: 16.01.2019

Britští poslanci podle očekávání odmítli dne 15. ledna 2019 dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová.

Poplatek za žádost o rozvod by se mohl zvýšit ze 2000 na 7000 Kč

publikováno: 15.01.2019

Lidé, kteří budou chtít ukončit své manželství, možná budou muset při podání návrhu na rozvod zaplatit mnohem vyšší poplatek než dnes. Místo 2000 korun by navrhovatel či navrhovatelka měli nově soudu hradit 7000 korun. Dosavadní dvoutisícová částka by se platila jen tehdy, pokud by o zahájení rozvodového řízení dvojice požádala společně. Vyplývá to z ministerského návrhu novely o soudních poplatcích ke zvažovanému zavedení zálohovaného výživného.

Odborné články

Právo, etika a kmenové buňky

autor: Martin Šolc
publikováno: 16.01.2019

exkluzivně 9 PRÁVNÍ POVAHA EMBRYÍ IN VITRO A LINIÍ KMENOVÝCH BUNĚK

Skutečně nemá „naprosto svobodná virtuální měna bitcoin“ místo v právním státě?

autor: Mgr. David Jochman
publikováno: 16.01.2019

Potěšilo mě, když jsem nalezl na stránkách Bulletinu advokacie č. 5/2018 článek s provokativním názvem „Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě?“, jelikož právní teorie by měla reagovat na aktuální výzvy doby. Příslib názvu však zůstal nenaplněn. Jádrem následujícího článku je jeho druhá polovina zabývající se aktuální právní úpravou kryptoměn, zodpovězením otázky místa bitcoinu v právním státě a úvahami autora de lege ferenda.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

5 ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku...
4 ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České...
3 ZÁKON ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů...
další články
Po skončení insolvenčního řízení „jiným“ rozhodnutím o insolvenčním návrhu (§ 142 insolvenčního zákona) se skončení promlčecí doby, která ohledně pohledávky z obchodního závazkového vztahu přihlášené do insolvenčního řízení začala běžet před 1. lednem 2014, řídí ustanovením § 405 odst. 2 obch. zák.; stejné ustanovení se použije i na skončení promlčecí doby ohledně pohledávky z obchodního závazkového vztahu, u které došlo ke stavení běhu promlčecí doby podle § 109 odst. 3 insolvenčního zákona, aniž ji věřitel přihlásil do insolvenčního řízení.
Neexistenci újmy poškozeného nelze dovozovat z toho, že byl tento v konkrétním řízení shledán vinným. Není důvod, pro který by trestní řízení skončené odsouzením stíhaných pachatelů mělo být delší než řízení, které skončilo jinak.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR