oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Placení daně z nabytí nemovitosti jen kupujícím schválila vláda

publikováno: 07.10.2015

Daň z nabytí nemovité věci by měl od příštího roku platit pouze kupec. Počítá s tím návrh novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který dne 5. 10. 2015 schválila vláda. Podle dnes platné úpravy dává zákon prodávajícímu možnost dohody s kupujícím na tom, kdo nakonec poplatníkem bude.

Odborné články

Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy a nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti

autor: JUDr. Martin Maisner, PhD.
publikováno: 24.09.2015

exkluzivně Tento příspěvek je snahou o polemiku s některými tezemi, které se objevily v článku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., v Bulletinu advokacie č. 1-2/2015 s názvem Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektornických úložištích dat. Tímto příspěvkem chce autor poukázat na to, že aplikací závěrů z citovaného článku by mohla vzniknout daleko nebezpečnější situace, než kterou článek popisuje. Pokud bude totiž jako norma připuštěna svérázná interpretace tradičně respektovaného mlčení zákonodárce, jež by soudní moci dovolila ukládat povinnosti, které zákonodárce uložit nezamýšlel, nacházíme se v situaci dekompozice jednoho z důležitých pilířů právního státu.

Vybrané instituty práva veřejných zakázek v judikatuře Soudního dvora EU a jejich úprava v nových zadávacích směrnicích

autor: Ing. Petr Rafaj, Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M.
publikováno: 23.09.2015

Reforma evropských pravidel zadávání veřejných zakázek se na pořad dne dostala jako jedna z priorit, kterou identifikovala Evropská komise (dále jen „Komise“) v tzv. Aktu o jednotném trhu, který byl přijat v dubnu 2011 s cílem představit opatření, která mají stimulovat hospodářský růst v rámci jednotného vnitřního trhu.[1] V prosinci 2011 Komise předložila návrhy tří směrnic o zadávání veřejných zakázek a koncesí, které měly změnit a doplnit směrnice o zadávání veřejných zakázek přijaté v roce 2004.[2] Po zdlouhavém jednání v Radě EU a v Evropském parlamentu byly výsledné texty odhlasovány a schváleny na přelomu let 2013 a 2014 a členské státy mají povinnost ustanovení směrnic implementovat do svých právních řádů do 18. dubna 2016.[3]

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

255 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 23. září 2015 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona...
254 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2015 o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního...
253 VYHLÁŠKA ze dne 24. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy...
další články
O poměr soudce k věci zakládající pochybnosti o jeho nepodjatosti se jedná, měl-li by tentýž soudce projednat žalobu na náhradu nemajetkové újmy nebo škody, která měla být způsobena jeho vlastním postupem v posuzovaném řízení. V případě požadavku nestrannosti neplatí, že by nenaplnění tohoto požadavku u soudu prvního stupně mohlo být považováno za „zahlazené“ tím, že věc projednal (nestranný) nadřízený soud.
Označí-li žalobce organizační složku nebo organizační složky, které nebyly příslušné za stát jednat, nejde o vadu podání ani o nedostatek podmínky řízení; soud je povinen z úřední povinnosti správnou organizační složku zjistit a začít s ní jednat, aniž by o tom vydával zvláštní usnesení. Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, není-li možno (ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) určit úřad příslušný podle předchozích odstavců citovaného ustanovení (a k takovým situacím lze přiřadit i tu, v níž by skutkové okolnosti dané věci vedly k určení příslušnosti různých organizačních složek státu), jedná za stát Ministerstvo financí.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« říjen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1. 29/10/2015 Advokát a jeho klient
30
31
 
« říjen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
« říjen 2015 »
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
CHCETE SI OBJEDNAT?
Ústava České republiky
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR