oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Jak nepřijít o milion dolarů kvůli čárce

autor: Komerční sdělení
publikováno: 28.09.2016

exkluzivně Je těžké předpovědět, kolik nás každá chyba bude stát. Někdy právě ty nejhůře zaznamenatelné, drobné chyby mají ty nejhorší následky. Zajistit se proti nim tedy dává smysl.

Odborné články

K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a omezení principu ústnosti

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 30.09.2016

exkluzivně Soudce Nejvyššího správního soudu Petr Průcha výstižně konstatuje, že při úpravě správního trestání máme co do činění s institutem tzv. správně-právní odpovědnosti. A to jako zcela svébytné právní odpovědnosti. Správně-právní odpovědnost je specifickým druhem právní odpovědnosti chápané obecně, specifickou odvětvově-právní odpovědností.

ROZHODOVÁNÍ O UDĚLENÍ A ODVOLÁNÍ PROKURY

autor: Dr. Zdeněk Rosický
publikováno: 29.09.2016

exkluzivně Tento článek se zabývá výkladem ustanovení § 190 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Ustanovení uvádí, že do působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným patří schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

318 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o...
317 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011...
316 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění...
další články
Obnovilo-li se právo ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti vykonávat funkci insolvenčního správce jako fyzická osoba, je skutečnost, že veřejné obchodní společnosti, jejímž jediným ohlášeným společníkem taková fyzická osoba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchodní společnosti z funkce insolvenčního správce konkrétního dlužníka ve smyslu § 31 insolvenčního zákona.
Nepodání opravného prostředku proti nezákonnému rozhodnutí může být posuzováno pouze jako nesplnění podmínky dle § 8 odst. 2 zákona č. zákona 82/1998 Sb., resp. § 8 odst. 3 zákona č. zákona 82/1998 Sb.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/10/2016 Konference CCBE
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
1. 05/10/2016 Advokátní sliby
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
1. 04/10/2016 Střelec regionu
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
1. 07/10/2016
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1. 21/10/2016 ADLAV konference
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Přijímáte pozitivně změnu zákona o stavebním spoření považující ukončení smlouvy pro nezletilce za běžnou záležitost při správě jmění dítěte?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR