oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Prezident jmenoval JUDr Michala Mazance předsedou NSS

publikováno: 18.09.2018

Prezident Miloš Zeman jmenoval v úterý 18. září 2018 na Pražském hradě dosavadního dlouholetého místopředsedu JUDr. Michala Mazance do funkce předsedy Nejvyššího správního soudu. Funkci začne vykonávat od 1. října letošního roku, kdy vystřídá JUDr. Josefa Baxu.

Právě vychází Bulletin advokacie č. 9/2018

publikováno: 17.09.2018

Konference ke 100. letům české a slovenské advokacie

publikováno: 14.09.2018

Již za týden, v pátek 21. září 2018, se v Městském domě kultury Elektra v samém srdci Luhačovic se v rámci oslav 100. let české a slovenské advokacie uskuteční největší konference o advokacii za poslední roky.

Odborné články

Zákon o státním podniku – Komentář

autor: Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod
publikováno: 18.09.2018

exkluzivně

Pomohou zkrácené pracovní úvazky?

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 14.09.2018

exkluzivně Nechci tvrdit, že by pracovní poměry na kratší pracovní dobu mohly vyřešit nedostatek zaměstnanců, ale jejich sjednávání by mohlo alespoň částečně napomoci. Jak vyplývá z údajů Eurostatu má u nás jen desetina zaměstnaných žen a dvě procenta mužů kratší pracovní úvazky.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

Ustanovení § 1130 o. z. poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kdy stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy.
Funkce myslivecké stráže není pod ochranou čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručujícího každému právo na svobodnou volbu povolání i přípravu k němu, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Myslivecká stráž je veřejnou funkcí ve smyslu čl. 21 odst. 4 Listiny. Podmínky pro přístup k funkci myslivecké stráže musejí být stanoveny s ohledem na požadavek rovnosti, při respektování legitimního cíle, vůči kterému nesmí být podmínky zjevně nepřiměřené. Podmínka bezúhonnosti stanovená zákonem o myslivosti, která nepočítá se zahlazením dřívějšího odsouzení pro úmyslný trestný čin je přísná, nikoli však zjevně nepřiměřená vůči cíli, kterým je důvěryhodnost výkonu veřejné moci.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR