oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Dohoda je lepší než rozsudek aneb státní zástupci a advokáti nastavují jasnější pravidla vzájemné komunikace

publikováno: 07.12.2018

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol (v zastoupení zdravotně indisponovaného předsedy České advokátní komory Vladimíra Jirouska) dnes podepsali Memorandum o součinnosti. Dokument stanovuje zásady, podle nichž by spolu měli komunikovat aktéři trestního procesu, státní zástupce a obhájce při jednání o tzv. odklonu anebo dohodě o vině a trestu. Vrcholní představitelé veřejné žaloby a advokacie se zároveň zavázali, že budou pravidelně vyhodnocovat vzájemnou spolupráci v této oblasti.

Členské státy nemohou uložit poplatek, který by zatěžoval vývoz elektřiny vyrobené na jejich území

publikováno: 06.12.2018

Takovýto poplatek není odůvodněn cílem zajistit stabilitu dodávek elektřiny na vnitrostátním území. Ve snaze zajistit spolehlivost a stabilitu elektrické soustavy na Slovensku po odstavení dvou bloků jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice byl zejména v průběhu roku 2008 ukládán zvláštní poplatek za užívání této soustavy při vývozu elektřiny vyrobené na slovenském území, včetně jejího vývoz do členských států.

Prodejce otráveného alkoholu neuspěl s dovoláním, dostal 4 roky

publikováno: 06.12.2018

Nejvyšší soud odmítl dovolání Daniela Rafaje, prodejce otráveného alkoholu. Jako jeden z aktérů takzvané metanolové kauzy, která vypukla v září 2012, dostal za ohrožování zdraví čtyřletý trest vězení. Soud rozhodl před časem v neveřejném zasedání, nyní usnesení zpřístupnil ve své databázi.

Odborné články

Břemeno tvrzení a důkazní břemeno v řízení o určení pravosti popřené pohledávky

autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
publikováno: 30.11.2018

exkluzivně Je-li v insolvenčním řízení popřena přihlášená pohledávka, má takové popření zpravidla za následek procesní dohru v podobě incidenčního sporu.

Zásada flexicurity při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

autor: JUDr. Lada Jouzová, PhD.
publikováno: 27.11.2018

exkluzivně Organizační změny u zaměstnavatele ve většině případů přesahují rámec firmy a zasahují do práv a nároků zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jde o objektivní situace, které zaměstnanci neovlivňují, nemohou být poškozeni a zkráceni na svých právech a nárocích, které jim přiznává zákoník práce (dále zák. práce) a další pracovněprávní předpisy. Důsledky těchto změn na straně zaměstnavatele jsou v našem právním řádu řešeny zák. práce pomocí institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Cílem právní úpravy je, mimo jiné, zajistit ochranu slabší smluvní strany v pracovněprávním vztahu - zaměstnance. Zák. práce proto zaměstnancům zaručuje tzv. přechod práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele (§ 338 odst. 1 zák. práce).

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

279 VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č....
278 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 22. listopadu 2018, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019˙2025, FIX % Česká...
277 VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo...
další články
Nereaguje-li Nejvyšší soud na otázku, kterou dovolatel odůvodnil přípustnost jeho dovolání, dojde k porušení práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Nereaguje-li Nejvyšší soud na otázku, kterou dovolatel odůvodnil přípustnost jeho dovolání, dojde k porušení práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR