oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soudce Jan Musil koncem ledna odchází z ÚS

publikováno: 23.01.2019

Ústavní soudce prof. JUDr. Jan Musil, CSc. odejde ze své funkce na konci ledna ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou, bez souvislosti se situací v justici či politice. Je mu 77 let, u ÚS strávil jedno kompletní desetileté období, rezignuje přibližně v polovině druhého období.

Senát má adeptku na zástupkyni ombudsmanky volit ze tří uchazeček

publikováno: 23.01.2019

Senát bude adeptky na zástupkyni veřejného ochránce práv vybírat ze tří uchazeček. Jsou jimi bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markéta Selucká a advokátka Klára Samková. Horní komora mezi nimi může koncem ledna v tajné volbě vybrat dvě kandidátky, které předloží Sněmovně, nebo také jen jednu.

Sněmovna schválila zdanění státních náhrad církvím

publikováno: 23.01.2019

Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění.

Odborné články

K výkladu dovolacích důvodů v trestním řízení při porušení práva na spravedlivý proces

autor: JUDr. Jana Führerová
publikováno: 17.01.2019

exkluzivně Právo na spravedlivý proces je garantováno Listinou základních práv a svobod (čl. 30 až 40) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (čl. 6). Ústavní soud již několikrát vyslovil tezi o nutnosti ústavně konformního výkladu podústavních norem, tedy výkladu ustanovení, která lze vyložit jak protiústavně, tak i v souladu s ústavním pořádkem a principy právního státu. Při interpretaci takových ustanovení je úkolem soudů interpretovat je ústavně konformním způsobem (např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 48/95).

Právo, etika a kmenové buňky

autor: Martin Šolc
publikováno: 16.01.2019

exkluzivně 9 PRÁVNÍ POVAHA EMBRYÍ IN VITRO A LINIÍ KMENOVÝCH BUNĚK

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)
14 VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní...
13 VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní...
další články
V řízení o určení výše nákladů soudního exekutora po pravomocném zastavení exekuce (při nemožnosti aplikace ustanovení § 142 o. s. ř.) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.
Odvod za porušení rozpočtové kázně, jehož prostřednictvím má být poskytovateli dotace vrácena dotace (nebo její část) proto, že příjemce dotace nedodržel podmínky, při jejichž splnění by se poskytnutá dotace (nebo její část) stala nenávratnou, je ve smyslu § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona peněžitým plněním „obdobným dani“.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR