oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soud se loučí s další výraznou osobností českého ústavního soudnictví, JUDr. Ivanou Janů

publikováno: 16.09.2014

Dnes uplyne funkční období dalšímu ze soudců Ústavního soudu, a to JUDr. Ivaně Janů.

Odborné články

NOZ v praxi: Vzor žaloby na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

publikováno: 15.09.2014

exkluzivně § 81, § 2956, § 2957 o. z.

NOZ v praxi: Úrok a úrok z prodlení stále není totéž a jak je to s úročením jistoty nájemce

autor: JUDr. Petr Veselý
publikováno: 12.09.2014

exkluzivně Nový občanský zákoník, ostatně stejně jako ten původní, rozlišuje úroky a úroky z prodlení. Nejdříve to společné, obojí je příslušenstvím pohledávky, z čehož vyplývá celá řada návazností, jako ty nejdůležitější, že se z nich neplatí soudní poplatek a nepočítá palmáre. V ostatním se tyto instituty ale liší.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

198 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území...
197 ZÁKON ze dne 27. srpna 2014, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament...
196 ZÁKON ze dne 27. srpna 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České...
další články
Nárok na mzdu není součástí společného jmění manželů a exekuci k vymožení pohledávky vůči povinnému proto nelze provést srážkami ze mzdy jeho manželky (srážky ze mzdy manžela povinného připouští právní předpis až od 1. 1. 2013). Otázka postižitelnosti nároku na mzdu je právním posouzením, nikoliv skutkovým zjištěním. Povinnost řádného právního posouzení a postupu má v první řadě soudní exekutor a od účastníka nelze očekávat, že bude jeho činnost po právní stránce korigovat.
Vyrozumění o přerušení řízení ve smyslu § 263 odst. 4 věty první části věty před středníkem insolvenčního zákona plní především zásadní informační funkci pro všechny účastníky řízení (lhostejno, zda jsou právě „na řadě“ co do možnosti vznést návrh na pokračování v řízení). Proto zákon požaduje, aby soud vyrozuměl o přerušení řízení (a současně - ve smyslu § 263 odst. 4 věty první části věty za středníkem insolvenčního zákona - o podmínkách za nichž lze v /přerušeném/ řízení pokračovat) co nejdříve (jakmile se o tom dozví) všechny účastníky řízení.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« září 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
« září 2014 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE