oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Soudní dvůr Evropské unie: Návrat do členského státu za účelem výkonu povolání advokáta pod profesním označením udělovaným v jiném členském státě nepředstavuje zneužívající jednání

publikováno: 17.07.2014

Možnost, aby si občané Unie zvolili členský stát, v němž chtějí získat svou odbornou kvalifikaci, i členský stát, v němž hodlají vykonávat své povolání, je nedílnou součástí výkonu základních svobod zaručených Smlouvami.

Odborné články

NOZ v praxi: Vzor smlouvy o nájmu bytu

publikováno: 24.07.2014

exkluzivně § 2235 a násl. o. z.

NOZ v praxi: Podmínky nedobrovolného převzetí a držení člověka v zařízení poskytujícím zdravotní péči (§ 104)

autor: JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
publikováno: 21.07.2014

exkluzivně § 104 (Podmínky nedobrovolného převzetí a držení) Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo v něm držen.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

158 SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. července 2014 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání...
157 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. července 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky...
156 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. července 2014 o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005 Vláda nařizuje podle § 2b...
další články
Skutečnost prokazovanou pouze nepřímými důkazy lze mít za prokázanou, jestliže na základě výsledků hodnocení těchto důkazů lze bez rozumných pochybností nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost opravdu stala (že je pravdivá); nestačí, lze-li usuzovat pouze na možnost její pravdivosti (na její pravděpodobnost).
Závazky ze smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných akcií, uzavřené akceptací povinné nabídky převzetí (§ 183b obch. zák.), nezanikají podle § 575 odst. 1 obč. zák. jen proto, že po uzavření smlouvy, avšak dříve, než byl převod akcií registrován podle § 21 odst. 1 zákona o cenných papírech, došlo ke změně podoby akcií.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« červenec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« červenec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« červenec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
« červenec 2014 »
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE