oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 16.07.2018

Aktuality z Evropské unie od Stálého zastoupení ČAK v Bruselu (květen – červen 2018).

Projekt Evropští advokáti na Lesbu pokračuje

publikováno: 16.07.2018

Projekt Evropští advokáti na Lesbu (ELIL) iniciovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Německý advokátní spolek (DAV) v červnu 2016 a následně v říjnu 2017 pak vznikla stejnojmenná dobročinná nezisková organizace. Projekt byl vypracován v návaznosti na Evropskou prezidentskou konferenci uspořádanou v únoru 2016 ve Vídni a je finančně podporován 37 evropskými advokátními komorami.

Stanovisko prezidenta CCBE k situaci v Polsku

publikováno: 13.07.2018

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zastupuje milion evropských advokátů, a to prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 evropských zemí, evropského hospodářského prostoru a širší Evropy.

Odborné články

Právní úprava odpočinku

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 06.07.2018

exkluzivně Je doba dovolených. Považujeme ji za základní právní formu odpočinku v průběhu zaměstnání. Pravidla pro její čerpání stanoví zákoník práce (zák. práce). Není nutné připomínat právní podmínky pro nástupu dovolené, ale jednu z nich je přece jen vhodné pro aktuálnost uvést.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Komentář, 2. vydání

autor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., JUDr. Ladislav Smejkal, Mgr. Irena Bílá
publikováno: 29.06.2018

exkluzivně

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

142 VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2018 o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného...
141 VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2018 o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby Česká národní banka...
140 VYHLÁŠKA ze dne 22. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění...
další články
Nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, představuje jednání zadavatele, který zadá vysílání teleshopinngového bloku, jehož součástí je interaktivní soutěž, která nemá objektivně vyřešitelné či rozklíčovatelné řešení.
Soudci nelze vyčítat, že při svém rozhodování dělá v určité míře chyby. Pokud se však soudce již chyby dopustí, a to i chyby, kterou nemohl předvídat či se o ní dozvědět, má k odstranění takové chyby použít prostředky, které k tomu zákon stanovuje, a nikoli je odstraňovat svévolně protizákonným postupem. Je třeba přiměřené shovívavosti při posuzování chyb; na druhé straně však je třeba přísnosti v situaci, kdy chyby, jež se staly, jsou zatajovány nebo dodatečně opravovány nezákonnými postupy. Pokud se soudce opakovaně úmyslně dopustí jednání spočívajícího v nezákonné změně jím samým (jeho senátem) vydaného rozhodnutí, pravidelně musí počítat s tím, že takové jednání bude posouzeno jako kárné provinění, za něž bude uloženo kárné opatření v podobě odvolání z funkce soudce. Typově jde o jedno z nejzávažnějších kárných provinění
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR