oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Soud v Novém Jičíně znovu otevřel železniční nehodu ve Studénce

publikováno: 18.02.2019

Okresní soud v Novém Jičíně v pondělí znovu otevřel tragické železniční neštěstí ve Studénce z roku 2008. Srážku vlaku se zříceným mostem tehdy nepřežilo osm lidí. Prvoinstančnímu senátu případ vrátil Krajský soud v Ostravě, který zrušil předchozí zprošťující verdikt. Soud v Novém Jičíně má znovu vyhodnotit důkazy a vyslechnout znalce.

ČAK se připojila k Rezoluci proti trestu smrti

publikováno: 18.02.2019

Pařížská advokátní komora spolu s UIA (Mezinárodní asociací advokátů) iniciovaly vznik Rezoluce proti trestu smrti a obrátily se i na ostatní národní evropské advokátní komory s výzvou o podporu této rezoluce. Také představenstvo České advokátní komory se nyní připojilo k její podpoře, a to u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, který se uskuteční od 26. února do 1. března 2019 v Bruselu.

Olomoucké právnické dny po třinácté!

publikováno: 18.02.2019

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 13. ročník proběhne dne 25. 4. 2019, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Odborné články

Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydání

publikováno: 12.02.2019

§ 13

Notářský řád - praktický komentář

publikováno: 07.02.2019

§ 63 (Náležitosti notářského zápisu)

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

50 ZÁKON ze dne 1. února 2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský...
49 ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění...
48 ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění...
další články
Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je vadné, přičemž podle § 241b odst. 3 o. s. ř., dovolatel může takové vady odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí lhůty k dovolání. Marným uplynutím této propadné (prekluzivní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými. Uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud.
Povinností zadavatele veřejné zakázky není vyhovět každému požadavku zájemce souvisejícímu s kontrolou losovacího zařízení – nelze dospět k závěru, že nevyhovění každému myslitelnému požadavku automaticky ohrožuje transparentnost losování a staví je do rozporu se zákonem. Pokud je předmětem požadavku zájemce kontrola, která není již z povahy losovacího zařízení možná, nemůže být porušením zásady transparentnosti, pokud zadavatel takovému požadavku nevyhoví.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR