oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Regulační poplatek nelze zpětně vymáhat na základě ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, které bylo dříve zrušeno Ústavním soudem jako protiústavní

publikováno: 10.02.2016

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky státní příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Šternberk, protože rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách nebyla porušena její ústavně zaručená základní práva a svobody. Stěžovatelka v období od 29. června 2012 do 12. července 2012 poskytla vedlejšímu účastníkovi lůžkovou zdravotní péči, za kterou mu následně vyúčtovala regulační poplatek ve výši 1 100 Kč podle § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (tj. ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace). Ústavní stížností napadeným rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. října 2015 byla zamítnuta žaloba stěžovatelky, kterou se domáhala zaplacení uvedené částky po vedlejším účastníkovi. Soud své zamítnutí zdůvodnil tím, že žalovaný byl v době své hospitalizace (a nadále je) zbaven způsobilosti k právním úkonům (má omezenou svéprávnost) z důvodu svého mentálního postižení. Okresní soud v této souvislosti poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 16. září 2015, sp. zn. II. ÚS 728/15, jehož právní závěry vztáhl na projednávanou věc v tom smyslu, že osobou pasivně legitimovanou k zaplacení poplatku není vedlejší účastník, ale jeho opatrovnice.

Odborné články

FAKULTATIVNÍ POUŽITÍ REVERSE-CHARGE JAKOŽTO OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

autor: JUDr. Ing. Michal Šefčík
publikováno: 08.02.2016

exkluzivně Tento článek vypočítává některé negativní dopady režimu přenesení daňové povinnosti, které jsou stále výraznější s ohledem na vzrůstající počet zdanitelných plnění podléhajících reverse-charge. Nejvýrazněji se dle mého názoru projevuje právní nejistota daňových subjektů. Článek obsahuje návrh na zavedení možnosti podřadit určité zdanitelné plnění pod režim přenesení daňové povinnosti fakultativně. V návrhu jsou diskutovány i možné nežádoucí vlivy navrhované právní úpravy.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – rychlé a efektivní?

autor: JUDr. Vladimír Szabo
publikováno: 02.02.2016

exkluzivně Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v centru mediálního zájmu. Ministr dopravy České republiky Dan Ťok zakázal na ministerstvu dopravy uzavírat rozhodčího doložky. Je stále rozhodčí řízení výhodnější alternativou civilního řízení?

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

52 VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2016, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních...
51 ZÁKON ze dne 19. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a...
50 ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití...
další články
Ustanovení § 420 insolvenčního zákona neukládá insolvenčnímu soudu povinnost zveřejnit v insolvenčním rejstříku (v seznamu dlužníků) identifikační číslo osoby, jde-li o dlužníka - fyzickou osobu, který ke dni zahájení insolvenčního řízení (§ 97 odst. 1 část věty za středníkem) již není podnikatelem.
Opožděný návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků nemůže být důvodem pro to, aby odvolací soud změnil nebo zrušil rozhodnutí, jímž potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« únor 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
      
« únor 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1. 20/02/2016 10. Ples právníků
21
22
23
24
25
26
27
28
29
      
« únor 2016 »
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. 11/02/2016 Zasedání Sekce MEZ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
      
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákoník práce. Komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Podporujete sjednocení všech typů civilního soudního řízení do jediného zákona?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR