oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Senát odmítl osvobodit spolky od poplatků jen na půldruhého roku

publikováno: 24.10.2014

Senát se postavil proti tomu, aby spolky, nadace a odbory byly zákonem osvobozeny od soudních poplatků v rejstříkovém řízení jen na půldruhého roku. Vyhověl tak doporučení svého ústavně-právního výboru, který toto časové vymezení navrhl zrušit. Poslanecká novela o poplatcích se tak vrací Sněmovně k novému projednání.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Odborné články

Povinnost mlčenlivosti a problematika domovních prohlídek advokátů ve vybraných zemích EU

autor: Mgr. Kamila Hájíčková, odbor mezinárodních vztahů ČAK
publikováno: 29.10.2014

exkluzivně Odbor mezinárodních vztahů ČAK vypracoval komparativní studii týkající se problematiky povinnosti mlčenlivosti a domovních prohlídek, zejména zaměřenou na situaci, kdy jsou data uložena v elektronických úložištích, mimo prostory advokátní kanceláře. Odbor vycházel při zpracování této komparativní studie z rozsáhlého dokumentu CCBE s názvem „CCBE Comparative Study on Governmental Surveillance of Lawyer´s Data in the Cloud” ze 4. dubna 2014.(1)

Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 27.10.2014

Skončení pracovního poměru je jednou z oblastí pracovněprávních vztahů, kde se vyskytuje i v advokátní praxi nejvíce problémů. Zejména zdravotní stav zaměstnance může významně ovlivnit jeho další pracovní činnost. Využití tohoto výpovědního důvodu ke skončení pracovního poměru, případně ke změně pracovní pozice, patří v advokátní praxi k otázkám nejčetnějším a nejproblematičtějším.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

230 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění...
229 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl...
228 ZÁKON ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský...
další články
Z judikatury ESLP a SDEU nevyplývá, že jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení je bez dalšího v rozporu s požadavky na spravedlivý proces, nebo v rozporu se směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (ESLP vychází z možnosti dobrovolného vzdání se práva, které se vztahuje jak na opravné prostředky, tak na ústní projednání; z hlediska ochrany spotřebitele v unijním právu rovněž nelze automaticky uzavřít, že by byla jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení v rozporu se směrnicí). Stejně jako u jiných podmínek spotřebitelských smluv je nutné zkoumat, zda tato podmínka se zřetelem ke konkrétním skutkovým okolnostem v rozporu s požadavkem přiměřenosti nastoluje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.
Z judikatury ESLP a SDEU nevyplývá, že jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení je bez dalšího v rozporu s požadavky na spravedlivý proces, nebo v rozporu se směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (ESLP vychází z možnosti dobrovolného vzdání se práva, které se vztahuje jak na opravné prostředky, tak na ústní projednání; z hlediska ochrany spotřebitele v unijním právu rovněž nelze automaticky uzavřít, že by byla jednoinstančnost a písemnost rozhodčího řízení v rozporu se směrnicí). Stejně jako u jiných podmínek spotřebitelských smluv je nutné zkoumat, zda tato podmínka se zřetelem ke konkrétním skutkovým okolnostem v rozporu s požadavkem přiměřenosti nastoluje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« říjen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
« říjen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
« říjen 2014 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii. Komentář
1510 Kč
Karel Klíma: O právu ústavním
480 Kč
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR WSE kurzy angličtiny