oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Stanovisko České advokátní komory k podezření na nezákonné odposlechy telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci

publikováno: 23.02.2017

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) projednalo na svém jednání konaném dne 14. 2. 2017 podnět konkrétní advokátní kanceláře k postupu orgánů činných v trestním řízení (policie a státního zastupitelství) v konkrétní trestní věci a následně se seznámilo se stanoviskem Unie obhájců České republiky (UO ČR) v téže věci. Ačkoliv je Česká advokátní komora zdrženlivá, pokud jde o jakékoliv hodnocení a posuzování v průběhu řízení dosud neskončených konkrétních věcí, v této chvíli vyjadřuje velmi silné znepokojení nad postupem orgánů činných v trestním řízení.

Odborné články

Stanovení tržní ceny lesa

autor: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA
publikováno: 24.02.2017

exkluzivně Při nákupu nebo prodeji lesního pozemku řešíme problém, jak stanovit cenu lesního pozemku včetně dřevní hmoty, která se na pozemku nachází. Tato hodnota je užitečná, když chceme dlouhodobě investovat do této komodity a chceme se nějak dopátrat, jaký roční výnos nás očekává v horizontu např. 80 let. Čím dál víc bývá aktuální vypočítat újmu, která vzniká působením škůdce v dlouhodobém horizontu. Ve své profesi se zabývám odhady nemovitých věcí na základě živnostenského oprávnění a pokouším se co nejjednodušším postupem dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. Níže uvedený článek vám možná na některé otázky odpoví.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.02.2017

exkluzivně Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru. V praxi však přesto dochází ke zbytečným komplikacím, chybám, omylům, zmatkům a v jejich důsledku i k soudním sporům.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

16 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 2017 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do...
15 USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 11. ledna 2017 Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších...
14 ZÁKON ze dne 29. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl...
další články
Zamítl-li soud žalobu na vyklizení bytu, neboť dospěl k závěru, že žalovaná je nájemcem předmětného bytu, je tímto závěrem vázán i soud v řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu (které co do významu v tomto případě odpovídá dřívějšímu řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu).
Uplatnění (vznesení) námitky promlčení pohledávky není uplatněním skutkové námitky nýbrž námitky právní (jde o výkon práva). Ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tak jde o námitku, jejímž prostřednictvím nelze účinně popřít přihlášenou vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. To platí bez zřetele k tomu, že bez vlastního výkonu tohoto práva (bez uplatnění námitky promlčení dlužníkem v řízení, jež předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu o pohledávce) není možné promlčení pohledávky zohlednit. Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není (z povahy věci nebude) překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
další články
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. 11/02/2017 11. PLES PRÁVNÍKŮ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1. 25/02/2017 Právnický ples
26
27
28
     
« únor 2017 »
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR