oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Pozor na 20 varovných signálů poukazujících na možnost podvodných šeků

publikováno: 21.03.2019

Advokáti ve všech odvětvích advokacie jsou častým terčem podvodů s falešnými šeky. Tyto podvody souvisejí s vymáháním pohledávek, podnikatelskými úvěry, se spory ohledně licenčních ujednání vztahujících se k duševnímu vlastnictví, či dávkami výživného mezi manželi. Přestože se zdá, že advokáti si jsou vědomi narůstajícího počtu těchto podvodů, i oni jsou klamáni k vyplacení finančních prostředků z falešného šeku, jenž uložili na svůj svěřenský účet. Tento problém se týká advokacie na celém světě. Kanadská advokátní komora proto připravila 20 varovných signálů, které vás upozornit na případné nebezpečí.

Advokátní běh i posezení má 30letou tradici. Sraz 15. června na Konopišti!

publikováno: 21.03.2019

Jako každý rok, i letos se uskuteční tradiční a tentokrát dokonce jubilejní 30. ročník oblíbeného běžeckého závodu advokátů „O PAROHY ARCIVÉVODY FERDINANDA“.

Prevence je lepší než represe, a to i v kárné praxi ČAK

publikováno: 14.03.2019

Aktuální rozhodování v kárné praxi advokátů, nové druhy kárných opatření, tak zněl název semináře pro advokáty a koncipienty, který se uskutečnil 12. března 2019 ve Vzdělávacím a školicím středisku ČAK, v pražském paláci Dunaj. V roli lektorů tentokrát byli JUDr. Irena Schejbalová, advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně a místopředsedkyně kontrolní rady ČAK, které vydatně sekundoval JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., advokát a místopředseda kárné komise ČAK.

Poslední rozhovor s JUDr. Václavem Kupkou

publikováno: 12.03.2019

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že nás 5. března 2019 navždy opustil JUDr. Václav Kupka. Básník, malíř, fotograf, příležitostný divadelní statista, duše všemožných výtvarných a muzejních spolků, ale především skvělý advokát bydlící uprostřed Olomouce ve svém středověkém domě. Připomeňme si moudrého člověka, který s nadsázkou říkával, že sám neví, jestli bydlí v ateliéru nebo maluje v bytě. Publikujeme poslední rozhovor, který s ním pro knihu vzpomínek Nestoři české advokacie před třemi lety vedli Petr Toman a Ondřej Šebesta.

Substituce v řízeních jinak a snad i lépe

publikováno: 06.03.2019

Zřejmě poslední kapkou, kterou pomyslný pohár přetekl, byl přípis soudkyně okresního soudu, která se na ČAK obrátila s dotazem, jestli je uvedený postup možný. Ve dvou případech se totiž k jednání, které nařídila, nedostavil za žalovaného advokát, který v obou případech založil plnou moc. Dostavili se jeho substituti, z nichž jeden uvedl, že je zaměstnán u zmíněného advokáta na dohodu o provedení práce a je studentem 4. ročníku právnické fakulty. Druhý sice dle svého tvrzení byl alespoň zaměstnancem, nikoliv však koncipientem, neboť mu dle jeho doznání k dokonalosti chyběla promoce.

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 04.03.2019

Již 16. schůze představenstva ČAK probíhala ve dnech 11. a 12. února 2019 za přítomnosti většiny členů i náhradníků představenstva. Její program byl opět bohatý. Informuje o něm náhradník představenstva JUDr. Petr Toman:

ČAK se připojila k Rezoluci proti trestu smrti

publikováno: 01.03.2019

Pařížská advokátní komora spolu s UIA (Mezinárodní asociací advokátů) iniciovaly vznik Rezoluce proti trestu smrti a obrátily se i na ostatní národní evropské advokátní komory s výzvou o podporu této rezoluce. Také představenstvo České advokátní komory se nyní připojilo k její podpoře, a to u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, který se uskuteční od 26. února do 1. března 2019 v Bruselu.

V pátek vychází letošní první dvojčíslo Bulletinu advokacie

publikováno: 12.02.2019