oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Představenstvo jednalo o dvou aktuálních novelách

publikováno: 05.03.2018

Připravované novelizace zákonů se zásadním dopadem do činnosti advokátů a našich klientů byly hlavní náplní schůze představenstva ČAK konané ve dnech 12. a 13. února 2018. Náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., k tomu uvádí:

Elektronická evidence tržeb u advokáta, 2. část

publikováno: 26.02.2018

V minulém článku jsme popisovali situace, kdy je potřeba evidovat tržby. V dnešním dílu poskytneme návod k samotné přípravě na evidenci tržeb. Pokud sami nepřijímáte tržby v hotovosti, platební kartou a obdobným způsobem, doporučujeme přečíst alespoň třetí část tohoto článku, kde rozebíráme varianty zastoupení. Přijímá-li advokát tržby/příjmy jménem svých klientů, bude se jej také týkat elektronická evidence.

NS k úpravě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie

publikováno: 21.02.2018

25 Cdo 1734/2016: Úprava odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie vyplývá ze zvýšených nároků, jež jsou na advokátní stav kladeny z důvodu vyšší míry rizika spojené s jejich činností a z důvodu nezbytnosti zajištění důvěry ve vztahu advokát - klient. Odpovědnost advokáta je v § 24 zákona o advokacii vymezena poměrně široce, má však svoje limity vyplývající z charakteru výkonu advokacie, a nastupuje proto až tehdy, pokud bylo prokázáno, že advokát nesplnil, resp. porušil svoji povinnost, kterou lze po něm s ohledem na ustanovení § 16 a § 1 odst. 2 zákona o advokacii důvodně očekávat, tedy zejména znalost právních předpisů, schopnost jejich logické a vhodné aplikace, důsledné zastupování klienta, obstarávání jeho záležitostí podle smlouvy o poskytování právních služeb a provádění činností úzce souvisejících (např. úschova listin).

Právní pomoc, která možná není slyšet, ale vidět je určitě! Rozhovor s pražským advokátem Danem Zwiebem

publikováno: 16.02.2018

Vydavatelský dům Economia vyhlásil již podruhé výsledky právnického ocenění Pro bono & CSR 2017. Vítězné projekty vybrala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti a předsedy nejvyšších soudů, dále pak složená z notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.
Letošní ročník byl ve znamení originálních projektů, které pomáhají v právním poradenství a edukaci široké veřejnosti. Mezi čtyřmi oceněnými byl jediný samostatný advokát – JUDr. Dan Zwieb z Prahy, který chtěl na svém projektu poukázat i na to, že s povoláním právníka je dobře slučitelná také lektorská a dobrovolnická činnost. V tomto případě ji zasvětil právní pomoci neslyšícím ze společnosti Tichý svět, kde více než sedm let vede právní poradnu a řadu klientů také zastupuje – zdarma.
Ocenění pro pražského advokáta ministr spravedlnosti Robert Pelikán zdůvodnil „významem, který má odstraňování bariér v přístupu k právu a právní pomoci pro zdravotně postižené“.
Bulletin advokacie oceněnému advokátovi položil několik otázek.

Odešel JUDr. Milan Skalník

publikováno: 05.02.2018

S hlubokou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 4. února 2018 zemřel JUDr. Milan Skalník. Připomeňte si s námi tuto vzácnou osobnost české advokacie, právníka roku 2009 v oboru občanské právo, v posledním rozhovoru, který s ním pro knihu vzpomínek Nestoři české advokacie vedli Petr Toman a Ondřej Šebesta.

Cena Václava Mandáka

publikováno: 31.01.2018

Ocenění za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2017, Cenu Václava Mandáka, získal za příspěvek, nazvaný Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem, doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Unie rodinných advokátů je na webu

publikováno: 16.01.2018

Unie rodinných advokátů spustila webové stránky na serveru www.uracr.cz, na kterých najdou zájemci o členství, veřejnost i média všechny potřebné informace, stanovy i přihlášky pro řádné i oborové členy.

Vznikla Unie rodinných advokátů

publikováno: 08.01.2018

Není třeba nijak zvlášť připomínat, že rodina je nejdůležitější socioekonomickou jednotkou, která ovlivňuje člověka již od jeho narození po celý život. Proto si rodina zaslouží, aby byla všemi prostředky chráněna a podporována. Její podpora a ochrana byl také hlavní důvod, proč těsně před loňskými Vánocemi vznikla Unie rodinných advokátů. Založilo ji po vzoru Unie obhájců sedm advokátů – Marie Cilínková, Daniela Kovářová, Kryštof Janek, Anna Márová, Jiří Nykodým, Julie Šindelářová a Eva Vaňková.