oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z české advokacie

Podání vysvětlení – nástroj (ne)spravedlivého trestního procesu?

publikováno: 21.05.2018

VĚDOM SI PRÁVNÍ ÚPRAVY, KOMENTÁŘOVÉ LITERATURY I SOUČASNÉ PRAXE SI DOVOLÍM PŘEDNÉST K DISKUSI NĚKTERÉ OTÁZKY VYVSTÁVAJÍCÍ PŘI APLIKACI PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, A TO Z PERSPEKTIVY OBHAJOBY, ALE I ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH ČI OSOB PODÁVAJÍCÍCH VYSVĚTLENÍ, TEDY Z POHLEDU NÁPLNĚ PRÁCE ADVOKÁTA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. AČ BUDU HOVOŘIT ZA SEBE, DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE OBDOBNÉ ZKUŠENOSTI BUDE MÍT ŘADA KOLEGŮ.

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 03.05.2018

Ve dnech 9. a 10. dubna se konala 8. schůze představenstva ČAK, o jejímž programu a závěrech přináší informace místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M.:

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

Poskytování dlouhotrvajících služeb z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, zasáhl významně do činnosti advokátů z pohledu daně z přidané hodnoty. Účinky bude mít novela zákona o DPH i na advokáty při poskytování advokátních služeb v období přesahujícím 12 měsíců.

Změny v dani z přidané hodnoty u advokátních sdružení

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, změnil mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), a významně tak zasáhl do úpravy daně z přidané hodnoty u advokátních sdružení. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2017, poskytla však všem sdružením lhůtu pro přechod na novou úpravu nejpozději k 1. lednu 2019.

Advokát je advokát - i jako insolvenční správce

publikováno: 09.04.2018

Dne 22. a 23. března 2018 se konala 7. schůze představenstva ČAK. Představenstvo schválilo mj. záměr projektu zastřešení advokátů-insolvenčních správců Českou advokátní komorou. Člen představenstva a předseda odborné sekce pro insolvenční právo JUDr. Michal Žižlavský k tomu uvádí:

Představenstvo jednalo o dvou aktuálních novelách

publikováno: 05.03.2018

Připravované novelizace zákonů se zásadním dopadem do činnosti advokátů a našich klientů byly hlavní náplní schůze představenstva ČAK konané ve dnech 12. a 13. února 2018. Náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., k tomu uvádí:

Elektronická evidence tržeb u advokáta, 2. část

publikováno: 26.02.2018

V minulém článku jsme popisovali situace, kdy je potřeba evidovat tržby. V dnešním dílu poskytneme návod k samotné přípravě na evidenci tržeb. Pokud sami nepřijímáte tržby v hotovosti, platební kartou a obdobným způsobem, doporučujeme přečíst alespoň třetí část tohoto článku, kde rozebíráme varianty zastoupení. Přijímá-li advokát tržby/příjmy jménem svých klientů, bude se jej také týkat elektronická evidence.