oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1. 18/01/2017 Advokátní sliby
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
« leden 2017 »
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu občanského zákoníku, kterou se mj. vrátí předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník

Adventní zamyšlení nad rokem příštím

autor: JUDr. ANTONÍN MOKRÝ, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 04.01.2017

V domě mých rodičů a prarodičů se vždy říkávalo, že doba adventu je časem zklidnění, rozjímání a zamyšlení nad tím, co se stalo v roce, který odchází. V křesťanství je to však také doba velkého očekávání příchodu Spasitele, tedy věcí příštích, které teprve mají přijít.

Novela zákona o advokacii a návrh nového zkušebního řádu

autor: JUDr. Jan Luhan, předseda zkušební komise ČAK
publikováno: 27.11.2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává v současné době návrh novely zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedná se sice o poslanecký návrh, avšak jeho iniciátorem byla Česká advokátní komora. Návrh byl projednáván se současným i minulým vedením Ministerstva spravedlnosti, zrod novely trvá o dost déle, než jsme si původně představovali a přáli. Novela se dotýká řady ustanovení platného zákona, za podstatné můžeme považovat změny v organizaci a způsobu provádění advokátních zkoušek, změny týkající se výchovy advokátních koncipientů (a také zavedení nových druhů kárných opatření).

Advokacie – quo vadis?

autor: JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 30.10.2016

Když jsem před čtrnácti lety začínal sloužit české advokacii na evropském fóru, připadalo mi, že advokáti napříč Evropou žijí v prostředí plném smysluplné a ušlechtilé práce s důvěrou ve slibnou budoucnost. Je ovšem pravdou, že v té době již padla newyorská dvojčata a jakási předtucha jako by mi našeptávala, že svět už nebude takový, jaký byl. Co se od té doby změnilo a kam tedy vlastně naše profese kráčí?

Od prázdnin k prázdninám

autor: JUDr. Jiří Všetečka, člen představenstva ČAK
publikováno: 27.09.2016

S končily prázdniny, které popravdě i služebníkům práva, mezi něž advokáti nepochybně patří, přinášejí chvíle oddechu i častější chvíle klidu. Chvíle, kdy lze také bez každodenního shonu a přívalu informací více studovat právo, v našem případě tedy právo psané, jemuž máme sloužit. Je ovšem nemyslitelné, abychom si pro tyto účely do svého cestovního zavazadla přibalili byť jen část našeho psaného práva, neboť by se zavazadlo stalo netransportovatelným a prázdninová cesta za oddechem a poznáním by se dala vykonat leda nákladním vlakem.

Pestrá, a přece stejná advokacie

autor: JUDr. RADIM MIKETA, člen představenstva ČAK
publikováno: 18.08.2016

V  minulém čísle Bulletinu advokacie jsem si se zájmem přečetl článek JUDr. Vladimíry Glatzové, kterak po právu plísnila některé partnery velkých advokátních kanceláří, kteří již namnoze samotné právní služby neposkytují, ale věnují se převážně jen náboru klientů či jejich „oprašování“ na golfu či společenských schůzkách.

Kam kráčíš, česká advokacie?

autor: JUDr. Vladimíra Glatzová, členka představenstva ČAK
publikováno: 29.06.2016

Kdysi jsem četla článek pojednávající o kvalitě advokátních kanceláří a o tom, jak si správně vybrat tu nejlepší. Autor radil hledat takovou kancelář, kde se klientům bude věnovat partner. Nikoliv kancelář, ve které se na projektu učí mladí a nezkušení, byť ambiciózní a talentovaní právníci. Moje řeč!

Boje o právní služby

autor: JUDr. Jaroslav Svejkovský, náhradník představenstva ČAK a v letech 2006-2014 člen LRV
publikováno: 28.05.2016

Velikonočně jarní zamyšlení?

autor: Mgr. Tomáš Matějovský, náhradník představenstva ČAK
publikováno: 28.04.2016

Začal jsem tento úvodník psát kolem velikonočních svátků a zamýšlel jsem jej pojmout jako odlehčené jarní zamyšlení po končící zimě, o začínajícím jaru, a tedy nových cestách a příležitostech, při kupodivu stále celkem dobře fungující ekonomice a při obecně dobré náladě plynoucí i snad z optimistických výhledů do budoucna (alespoň v krátkodobém pohledu a bez ohledu na neustálé mediální strašení).