oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
KALENDÁŘ AKCÍ
advokáti koncipienti volný čas jiné
« červenec 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« červenec 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. 12/07/2017 Advokátní sliby
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« červenec 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
« červenec 2017 »
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Připravujete se již nyní na účinnost nařízení GDPR (2016/679/EU)?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník

Příběhy tisíce a jednoho věřitele

autor: JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK, člen Legislativní rady vlády ČR
publikováno: 18.07.2017

Máme nové evropské nařízení o insolven­ci a připravuje se směrnice o preventivních rámcích pro řešení platební neschopnosti firem. Insolvenční zákon zavedl s účinností od 1. července 2017 negativní domněnku úpadku. Nové předpisy vycházejí z koncepce, podle které nemá insolvenční právo jen trestat podnikatele za neúspěch v podnikání, ale má jim nabízet druhou šanci. To je zásadní změna.

Komora, to nejsou „oni“ nebo „vy“, Komora jsme „my“

autor: Mgr. Robert Němec, LL.M, místopředseda ČAK
publikováno: 05.06.2017

S blížícím se sněmem se stále více kolegů zamýšlí nad tím, kam advokacie kráčí, kam směřuje advokátní komora, co by měla nebo neměla dělat, jestli má být silná nebo slabá, jestli má být spíše regulátorem, nebo zastáncem advokátů. Myslím, že v první řadě musí advokáti obhájit, že jsou skutečně největším právnickým stavem, který si zaslouží svá privilegia a samosprávu.

Nové výzvy a nové technologie

autor: JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva České advokátní komory
publikováno: 04.05.2017

Pro příznivce úspěšného seriálu Teorie velkého třesku nebude obtížné si vzpomenout na epizodu IV. řady s názvem „Obohacení košťálovou zeleninou“, ve které Sheldon Cooper zkouší komunikovat se světem prostřednictvím „mobilního zařízení na virtuální přítomnost“, aniž by opustil bezpečné útočiště svého pokoje. Pojízdná obrazovka s detailem komunikujícího obličeje v seriálu přiváděla hlavního hrdinu i jeho okolí do svízelných situací, které museli řešit s (černým) humorem a nadsázkou.

Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtenáři,

autor: JUDr. Pavel Blanický, odcházející šéfredaktor, JUDr. Hana Rýdlová, nastupující šéfredaktorka
publikováno: 02.04.2017

Úvodník supervolební

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 22.02.2017

Supervolební – takto bývá pravidelně v médiích označován rok 2017. V tomto roce proběhnou volby do Poslanecké sněmovny a podstatná část prezidentské kampaně. Pro advokacii je tento rok taktéž rokem volebním – 22. září se koná již 7. sněm české advokacie. Sněm je vyvrcholením stavovského života a určitým předělem, sloužícím mimo jiné i k tomu, abychom se ohlédli zpátky a bilancovali uplynulé volební období.

Adventní zamyšlení nad rokem příštím

autor: JUDr. ANTONÍN MOKRÝ, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 04.01.2017

V domě mých rodičů a prarodičů se vždy říkávalo, že doba adventu je časem zklidnění, rozjímání a zamyšlení nad tím, co se stalo v roce, který odchází. V křesťanství je to však také doba velkého očekávání příchodu Spasitele, tedy věcí příštích, které teprve mají přijít.

Novela zákona o advokacii a návrh nového zkušebního řádu

autor: JUDr. Jan Luhan, předseda zkušební komise ČAK
publikováno: 27.11.2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává v současné době návrh novely zákona o advokacii (zák. č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedná se sice o poslanecký návrh, avšak jeho iniciátorem byla Česká advokátní komora. Návrh byl projednáván se současným i minulým vedením Ministerstva spravedlnosti, zrod novely trvá o dost déle, než jsme si původně představovali a přáli. Novela se dotýká řady ustanovení platného zákona, za podstatné můžeme považovat změny v organizaci a způsobu provádění advokátních zkoušek, změny týkající se výchovy advokátních koncipientů (a také zavedení nových druhů kárných opatření).

Advokacie – quo vadis?

autor: JUDr. Antonín Mokrý, místopředseda ČAK a druhý viceprezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)
publikováno: 30.10.2016

Když jsem před čtrnácti lety začínal sloužit české advokacii na evropském fóru, připadalo mi, že advokáti napříč Evropou žijí v prostředí plném smysluplné a ušlechtilé práce s důvěrou ve slibnou budoucnost. Je ovšem pravdou, že v té době již padla newyorská dvojčata a jakási předtucha jako by mi našeptávala, že svět už nebude takový, jaký byl. Co se od té doby změnilo a kam tedy vlastně naše profese kráčí?