oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Ústavní soudce Jan Musil koncem ledna odchází z ÚS

publikováno: 23.01.2019

Ústavní soudce prof. JUDr. Jan Musil, CSc. odejde ze své funkce na konci ledna ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou, bez souvislosti se situací v justici či politice. Je mu 77 let, u ÚS strávil jedno kompletní desetileté období, rezignuje přibližně v polovině druhého období.

Senát má adeptku na zástupkyni ombudsmanky volit ze tří uchazeček

publikováno: 23.01.2019

Senát bude adeptky na zástupkyni veřejného ochránce práv vybírat ze tří uchazeček. Jsou jimi bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markéta Selucká a advokátka Klára Samková. Horní komora mezi nimi může koncem ledna v tajné volbě vybrat dvě kandidátky, které předloží Sněmovně, nebo také jen jednu.

Sněmovna schválila zdanění státních náhrad církvím

publikováno: 23.01.2019

Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění.

Odborné články

Předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, aneb o nás a bez nás

autor: JUDr. Marie Rychtářová a Mgr. Hana Jandová
publikováno: 24.01.2019

exkluzivně V civilním soudním řízení lze vydat rozsudek nejen na základě výsledků dokazování a toho, co vyšlo za řízení jinak najevo, nebo podle uznání žalovaného [§ 153a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“)], nýbrž také pro zmeškání žalovaného (§ 153b o. s. ř.).

Nové parametry nejen exekučních srážek ze mzdy pro rok 2019

publikováno: 24.01.2019

Parametry nebo-li limity nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok, tedy výše nezabavitelného minima, výše jednotlivých třetin čisté mzdy po odečtení nepostižitelných částek určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky nebo kolik naopak musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení, odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně v závislosti na splnění kritérií pro jeho úpravu.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

21 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č....
20 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny Česká národní banka stanoví podle § 22...
(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)
další články
Není-li místní komunikace malého dopravního významu zařazena do plánu zimní údržby města, neporušuje vlastník právní povinnost ani obecnou prevenční povinnost, jestliže ji v zimě od sněhu a náledí neošetřuje. Z ustanovení § 27 odst. 5 silničního zákona vyplývá, že obec či kraj nemohou ze zimní údržby tímto způsobem vyřadit libovolnou komunikaci podle své úvahy, nýbrž mají prostor pouze pro určení těch komunikací, které nebudou v zimě ošetřovat, mají-li malý dopravní význam. Ve sporu o náhradu škody vzniklé chodci musí soud opřít svůj závěr o porušení právní povinnosti z hlediska obecné odpovědnosti vlastníka komunikace též o právní posouzení, zda vyřazená komunikace je místem způsobilým k provedení výluky v zimním úklidu, resp. zda se jednalo o komunikaci malého dopravního významu, protože jedině ohledně komunikace takového charakteru může být vlastník povinnosti zimní údržby zproštěn. Nejde o postup v rozporu s dobrými mravy, zařadí-li vlastník mezi dopravně nevýznamné komunikace i takovou, která do této kategorie nepatří, nýbrž o postup v rozporu se zákonem, který v konečném důsledku znamená porušení právní povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák., není-li na tomto základě komunikace vůbec udržována. Povinnost zimního úklidu kladená na vlastníka komunikací obecně již z titulu jeho vlastnictví (podle čl. 11 odst. 3 věty první ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, vlastnictví zavazuje) nemůže být bezbřehá či dokonce absolutní a nemůže jej nezvladatelně zatížit. Vlastník proto nemá povinnost udržovat veškeré své místní komunikace sjízdné a schůdné, k výjimkám ovšem musí mít opodstatněný důvod. Ten mu dává silniční zákon tím, že umožňuje v zájmu řádné údržby skutečně potřebných míst vyřadit z této povinnosti komunikace dopravně druhořadé, tedy zejména takové, které se nacházejí v místech zřídka používaných či jinak nevýznamných.
V řízení o určení výše nákladů soudního exekutora po pravomocném zastavení exekuce (při nemožnosti aplikace ustanovení § 142 o. s. ř.) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.
další články
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR