oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Čeští a slovenští advokáti oslavili 100 let moderní advokacie

publikováno: 24.09.2018

Před sto lety v roce 1918 se krátce po vzniku republiky sjeli čeští a slovenští advokáti do Luhačovic, kde zahájili konzultace o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů a postavili základy nové národní podoby a konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie. Vzdát holt zakladatelům naší moderní advokacie přijeli dnešní čeští a slovenští advokáti a advokátky právě do Luhačovic a ve dnech 21. – 22. září 2018 důstojně oslavili 100 let české a slovenské advokacie.

V pátek 21. září 2018 se v samém srdci Luhačovic, v Městském domě kultury Elektra, konala pro bezmála 400 účastníků nejvýznamnější advokátní konference posledních let, kterou připravila Česká advokátní komora za podpory Slovenské advokátní komory. 

Již samotné slavnostní zahájení nenechalo nikoho na pochybách, že je svědkem opravdu významné akce. Za zvuku slavnostních fanfár do sálu zaplněného do posledního místa nastoupili předsedové české a slovenské komory ve slavnostních talárech a za nimi v historických talárech, používaných v roce 1918, další členové předsednictva konference. 

Po zaznění advokátní hymny, jakož obou státních a hymen a hymny EU, pronesl jako první svůj projev místostarosta města Luhačovic, které jsou hrdým místem setkání českých a slovenských advokátů. Poté následovaly projevy předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska a předsedy SAK JUDr. Tomáše Boreca, jakož i zdravice významných hostů. Publikum tak mohlo postupně vyslechnout emotivních slov soudce ESLP JUDr. Aleše Pejchala, druhého viceprezidenta CCBE Ranko Pelicariče, předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Šámala, delegátky Polské advokátní komory Ewy Stawické nebo náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce. 

Poté již následoval dopolední blok historických referátů, kdy zlaté a stinné okamžiky stoletého vývoje české advokacie přednesl JUDr. PhDr. Stanislav Balík, slovenskému vývoji a jeho specifikům se věnovala doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., a ukrajinskými reáliemi publikum provedl prof. Yaroslav Lazur, jehož příspěvek naleznete ZDE.

Odpoledne se pak účastníci páteční konference rozdělili do dvou souběžně probíhajících bloků, kdy jeden panel byl věnován aktuálním otázkám, které zaměstnávají advokacii a právo vůbec a druhý se zaměřil na historii advokacie. 

Ti, kteří se zúčastnili bloku „aktuálních otázek“, měli možnost vyslechnout si mimořádně kvalitní příspěvky ve třech blocích věnovaných postupně trestnímu právu, soukromému právu, který se zaměřil na zakotvení advokátního procesu ve věcném záměru civilního řádu soudního a nakonec k aktuálním stavovským otázkám české a slovenské advokacie. (Závěrečný příspěvek máte možnost již dnes číst ZDE.) 

Účastníkům „historické“ konference se dostalo možnosti připomenout si ty milníky české a slovenské historie, které se dotkly advokacie a zhodnotit, zda a jak advokacie v přelomových obdobích obstála. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že byl JUDr. Petrem Tomanem představen i projekt Advokáti proti totalitě, který je naplánován na příští rok a klade si za cíl objevovat nová jména a psát nové příběhy. (Příspěvek o ženské stopě v advokacii naleznete ZDE.) 

Po skončení konference ještě téhož dne, tedy 21. září 2018, podepsali u příležitosti 100 let české a slovenské advokacie předsedové advokátních komor JUDr. Vladimír Jirousek za ČAK a Tomáš Borec za SAK společné memorandum, ve kterém se zavazují ctít, propagovat a chránit dobré jméno druhé strany Memoranda, jak v tom kterém domovském státě, tak ve sféře nadnárodních vztahů, týkajících se obecně advokacie nebo přímo advokátních stavů.

Sobotní program byl pak plný sportu, relaxace, neformálních setkávání a vyvrcholil večerním koncertem slovenské zpěvačky Jany Kirschner a Janka Ledeckého, který zakončil slavnostní ohňostroj.  

Ještě před hudební částí večera však byly vyhlášeny výsledky celodenních sportovních utkání. Ve fotbale vyhrál český tým nad slovenským poměrem 4:2, čeští volejbalisté si pak pohár odnesli za vítezství 3:0 a basketbalisté 85:48. Běh ale ovládli slovenští kolegové. V mužské kategorii proběhl cílovou páskou jako první Radovan Stretavský a z žen sympatická Slovenka zapsaná na českém seznamu advokátů Lucia Švecová. A konečně v minigolfu si pak pohár odnesla Jitka Chizzola a v juniorské kategorii pohár Vojtěch Krym. 

Česká advokátní komora velice děkuje za neuvěřitelnou pomoc jak svým tradičním komerčním partnerům, tak i všem advokátním kancelářím i jednotlivým advokátům, kteří na zdar akce přispěli. Velice si této podpory vážíme a zavazuje nás do budoucna. 

Tak zase za 100 let v Luhačovicích!

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: Igor Zehl a Hana Rýdlová