oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ze světa práva

Zpráva o 7. sněmu České advokátní komory

publikováno: 25.09.2017

V pátek 22. září 2017 se v pražském hotelu Clarion konal 7. sněm České advokátní komory. Nejdůležitějším bodem programu byly volby do čtyř orgánů Komory – představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Sněm také přijal novely pěti stavovských předpisů.

Aktuality z Evropské unie

publikováno: 19.09.2017

(červenec–srpen 2017)

Pozvánka na konferenci Fashion Law

publikováno: 19.09.2017

12. října 2017 od 9 hodin, Tusarova 31, Praha 7

Novela zákona o advokacii putuje do praxe

publikováno: 13.09.2017

Novelu zákona o advokacii předložila v Poslanecké sněmovně PČR skupina poslanců 29. června 2016 a trvalo rok a měsíc, než ji schválila. Poté prošla senátem, získala potřebné podpisy premiéra a prezidenta a její účinnost nastala s výjimkou bezplatné právní pomoci 1. září letošního roku. Tak zásadní změna několika částí zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů byla důvodem společenského setkání, které se uskutečnilo 11. září 2017 v prostorách České advokátní komory.

Křest knihy „Advokátní právo“ na domovské půdě ČAK

publikováno: 13.09.2017

„Ať Advokátní právo není knihou na jedno přečtení, ale na studování a ať se dožiji toho, že v mé knihovně nikdy nebude její 2., 3., nebo 150. vydání. Přeji tedy knize dlouhý život, aby se díky ní naše advokátní právo konečně ustálilo.“ Těmito slovy poslal do světa publikaci Advokátní právo po slavnostním křtu 12. září 2017 její kmotr a recenzent v jedné osobě JUDr. PhDr. Stanislav Balík, bývalý předseda České advokátní komory a bývalý ústavní soudce, dnes opět advokát.

STUDIJNÍ CESTA PRO ADVOKÁTY A ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY K SOUDNÍMU DVORU EU

publikováno: 08.09.2017

Odbor mezinárodních vztahů ČAK organizuje studijní cestu pro advokáty a koncipienty k Soudnímu dvoru EU a připravil bohatý a zajímavý program.

Mediace 2017

publikováno: 06.09.2017

Důležitá zpráva pro advokáty a koncipienty: advokát může nově školit maximálně 5 koncipientů!

publikováno: 31.08.2017

S účinností od 1. 9. 2017 zavádí novela zákona o advokacii (zákon č. 258/2017 Sb.) nový institut školitele, tj. advokáta přímo odpovědného za přípravu advokátního koncipienta na výkon advokacie a advokátní zkoušky.