oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ze světa práva

Zákonem roku se stal nález Ústavního soudu k EET

publikováno: 23.04.2018

Devátý ročník ankety Zákon roku vyhrála iniciativa podnikání uvážlivěji regulovat, tedy nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET). V hlasování odborné veřejnosti se na druhém místě umístil zákon o platebním styku implementující PSD2 a na třetím novela stavebního zákona. V anketě, kterou organizuje společnost Deloitte Legal a které poskytla záštitu Česká advokátní komora, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominovaných legislativních počinů, které mají pozitivní dopad na byznys.

Znalcům a tlumočníkům, kteří jsou plátci DPH, náleží náhrada nákladů zvýšená o částku představující daň z přidané hodnoty (ústavně konformní výklad § 18 zákona p znalcích a tlumočnících)

publikováno: 23.04.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele vlastnit majetek a právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Lze řešit rodinný konflikt právem?

publikováno: 23.04.2018

K čemu je rodinné právo? Dají se jím řešit konflikty? A dají se vůbec soudní rozhodnutí vykonat, když se jim jeden z rodičů odmítá podřídit? Je třeba novelizací a legislativních změn? A co můžeme dělat my advokáti? Na tyto i další otázky jsme hledali, a možná i nalezli, odpovědi na jedné akci, o které bych vás ráda informovala.

Oslavme stoleté výročí!

publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Vážené advokátky a vážení advokáti!
Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

Poskytování dlouhotrvajících služeb z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 20.04.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, zasáhl významně do činnosti advokátů z pohledu daně z přidané hodnoty. Účinky bude mít novela zákona o DPH i na advokáty při poskytování advokátních služeb v období přesahujícím 12 měsíců.

Ocenění The Legal 500

publikováno: 20.04.2018

Prestižní žebříček The Legal 500: Europe, Middle East & Africa každoročně mapuje advokátní kanceláře z celého světa podle kategorií, zaměření, projektů, klientů a dalších specifikací. V elektronické verzi získávají více než 4 miliony čtenářů a 2,5 milionů firem snadný a okamžitý přístup k výsledkům žebříčku právních firem, jejich celosvětového pořadí včetně shrnující analýzy a aktuálních informací.

Právě vychází 4. číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 18.04.2018

Vážení čtenáři,
dubnové číslo Bulletinu advokacie najdete v nejbližších dnech ve svých poštovních schránkách. Ale než se tak stane, vybrali jsme pro Vás nejzajímavější příspěvky, které určitě stojí za Vaši pozornost.

Česká advokátní komora komentuje tři aktuální novely zákonů

publikováno: 17.04.2018

Česká advokátní komora (ČAK) zahájila nový koncept poskytování informací. Do budoucna chce nejen advokáty, ale i veřejnost pravidelně detailněji seznamovat s tím, co právě řeší, čím se zabývá, jaké zastává názory, jaká přijímá stanoviska. Impulsem k tomuto kroku je zvýšení právního povědomí občanů, kteří mnohdy vůbec netuší, jaká mají práva, jaké služby jim advokáti mohou nabídnout a také jaké dopady může mít novela toho kterého zákona na jejich každodenní život.