oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Kulatý stůl ke kodifikaci nového trestného činu maření spravedlnosti

publikováno: 27.04.2018

Dnes 27. dubna 2018 se pod záštitou ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal na půdě sněmovny kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.

Zákonem roku se stal nález ústavního soudu k EET

publikováno: 23.04.2018

Devátý ročník ankety Zákon roku vyhrála iniciativa podnikání uvážlivěji regulovat, tedy nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET). V hlasování odborné veřejnosti se na druhém místě umístil zákon o platebním styku implementující PSD2 a na třetím novela stavebního zákona. V anketě, kterou organizuje společnost Deloitte Legal a které poskytla záštitu Česká advokátní komora, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominovaných legislativních počinů, které mají pozitivní dopad na byznys.

Pirátský návrh prolamující advokátní mlčenlivost ve sněmovně neprošel!

publikováno: 21.03.2018

Poslanci dne 21. března 2018 po bouřlivé debatě při třetím čtení novely daňového řádu neschválili pozměňovací návrh poslance Pirátů Jakuba Michálka, podle něhož by advokáti museli prozradit českým daňovým orgánům jména svých klientů podezřelých z daňových úniků přesahujících 500 tisíc korun.

Novela ZOK v připomínkovém řízení

publikováno: 02.03.2018

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do zkráceného připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích a některé další zákony.

Zaměstnanec má právo na informace

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 26.02.2018

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace, např. prostřednictvím odborové organizace. Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích.

Zastřený pracovněprávní vztah a nelegální práce

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 05.02.2018

exkluzivně Občanský zákoník (dále o. z.) č. 89/2012 Sb., nahradil řadu let používaný legislativní pojem „právní úkon“ nově jako „právní jednání.“ Nedefinuje tento legislativní výraz obecným vymezením, ale uvedením, co z takového jednání vyplývá. Podle § 545 o. z. právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

publikováno: 18.01.2018

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu a nyní zveřejnilo jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Vláda schválila úpravy Ministerstva spravedlnosti ČR v oddlužení i zákonu o znalcích

publikováno: 17.01.2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích z dílny Ministerstva spravedlnosti. Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.