oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Lektoři AKADEMIE HAVEL & PARTNERS jsou autory nejrozsáhlejšího komentáře k závazkům ze zákona

publikováno: 07.11.2018

Filip Melzer a Petr Tégl, působící jako Of Counsel HAVEL & PARTNERS a lektoři její vzdělávací AKADEMIE, jsou hlavními autory velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, jehož IX. svazek právě vydalo nakladatelství Leges. Ten je věnovaný závazkům z deliktů a jiných právních důvodů upravených v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894 – 3014. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona.

Novela insolvenčního zákona

publikováno: 26.10.2018

Zákonodárci dnes 26. října 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Za jeden z důležitých prvků procesu oddlužení je vnímána aktivizace dlužníka a náprava jeho nezodpovědného přístupu. Návrh nyní míří do Senátu.

Stanovisko CCBE k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů doplněné komentářem ČAK

publikováno: 22.10.2018

Dne 11. dubna 2018 představila Evropská komise balíček „New Deal for Consumers“ sestávající z návrhů dvou směrnic a sdělení, jejichž cílem je posílení ochrany spotřebitele. Jak tento návrh uvádí, globalizace a digitalizace přinesly spotřebitelům i obchodníkům v EU značné přeshraniční hospodářské výhody.

Sněmovna schválila nový trestný čin maření spravedlnosti

publikováno: 19.09.2018

Sněmovna ve středu 19. září 2018 schválila ve třetím čtení hlasy 114 poslanců ku 35 novelizaci trestního zákoníku a trestního řádu, která mimo jiné zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti. Představenstvo České advokátní komory vyvinulo velké úsilí o změnu původního návrhu Ministerstva spravedlnosti, což se nakonec dílčím způsobem podařilo.

Poslanci schválili změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

publikováno: 11.09.2018

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, zřejmě změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila novelu skupiny poslanců ODS, ČSSD a ANO, aby se za okamžik zdanitelného plnění považoval zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha, která se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

I nemajetným by měl poskytnout právní pomoc profesionál

publikováno: 19.06.2018

Termín spuštění rozšířené bezplatné právní pomoci se blíží - od 1. července 2018 nabude účinnosti část zákona č. 258/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon o advokacii a který zakotvuje nový systém této bezplatné právní pomoci poskytované advokáty na základě určení Českou advokátní komorou (ČAK, Komora).

Poslanci se přeli o maření spravedlnosti, na hlasování ale nedošlo

publikováno: 14.06.2018

Poslanci se opět přeli o navrhovaném zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti. Debata se protáhla a k hlasování o vládní novele trestního zákoníku se Sněmovna nedostala. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Čin podle hlavního kritika Marka Bendy nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu.

Dlužné alimenty na děti možná bude platit stát, návrh prošel prvním čtením

publikováno: 31.05.2018

Komunisté a ČSSD podali návrhy k placení výživného pro děti z neúplných rodin, kterým jeden z rodičů výživné neplatí. Oba návrhy, které Sněmovna podpořila, usilují o to, aby v takovém případě peníze dítěti posílal stát a následně peníze po dlužníkovi vymáhal. Podle pravicové opozice jde jen o další sociální dávku už tak bohatého sociálního systému.