oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z legislativy

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

publikováno: 15.11.2017

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., dne 15. listopadu 2017 představili teze k novému občanskému soudnímu řádu, který bude moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Na nových pravidlech se bude vůbec poprvé podílet i veřejnost na zvlášť vytvořené webové stránce.

Novela zákona o advokacii publikována ve Sbírce zákonů!

publikováno: 18.08.2017

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii, kterou připravila a prosadila Česká advokátní komora.

K novele zákona o advokacii z pohledu advokátních zkoušek

publikováno: 02.08.2017

Záhy po schválení novely zákona o advokacii se objevily mnohé dotazy advokátních koncipientů – kdy budou zveřejněny okruhy otázek, případně od kterého okamžiku bude postupováno podle nové úpravy.

Senát schválil novelu zákona o advokacii

publikováno: 25.07.2017

Senátem prošla novela zákona o advokacii, která vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje nově podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření, a rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc.

Novela zákona o zaměstnanosti přináší několik zásadních změn

publikováno: 20.07.2017

Novela zákona o zaměstnanosti, kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, přináší největší změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, ale týká se i plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a v neposlední řadě poskytuje vyšší ochranu zaměstnancům – konkrétně jejich soukromí a také při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Účinnost novely insolvenčního zákona od 1. července 2017

publikováno: 30.06.2017

Poté, co byl zákon č. 64/2017 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) publikován v březnu tohoto roku ve Sbírce listin, nyní nabývá účinnosti. Cílem dlouho diskutované novely insolvenčního zákona je především posílení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a změna systému přidělování insolvenčních věcí v oblasti oddlužení. Novela insolvenčního zákona si podle důvodové zprávy klade za cíl přiblížit výkon činnosti insolvenčního správce dlužníkům, úsporu nákladů insolvenčního správce a dlužníka a rovnoměrné rozložení insolvenčních správců podle požadavků trhu. Přijatá úprava reaguje na aktuální situaci v oblasti oddlužení a měla by vést ke zkvalitnění insolvenčních řízení, jakož i k potírání nekalých a korupčních praktik, na které v mnohých případech poukazovala praxe. Zákonem č. 64/2017 Sb. se mění zákon č. 182/2006 Sb.

Novela zákona o advokacii prošla Poslaneckou sněmovnou

publikováno: 30.05.2017

Ve středu 24. 5. 2017 prošla novela zákona o advokacii (sněmovní tisk č. 853) třetím čtením a tím i celou Poslaneckou sněmovnou a v nejbližších dnech po skončení stávající schůze bude předána k projednání Senátu.

Protikuřácký zákon vstupuje v platnost o Světovém dni bez tabáku

publikováno: 30.05.2017

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, (tzv. protikuřácký zákon) nahrazuje od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Jeho hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.