oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

ÚS zrušil části obecně závazné vyhlášky města Postoloprty zakazující sezení na předmětech k tomu neurčených

publikováno: 17.01.2019

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra a zrušilo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města.

Kárný senát NSS rozhodl, že soudce Tichý není způsobilý soudit

publikováno: 09.01.2019

Soudce Jan Tichý není nadále způsobilý vykonávat svou funkci, po dnešku skončí. Rozhodl tak kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS).

Soud projednal případ soudkyně podezřelé ze zneužití pravomoci

publikováno: 09.01.2019

Mělnický soud dnes projednal případ liberecké soudkyně Lenky Zhoufové podezřelé ze zneužití pravomoci. V roce 2016 nechala nezákonně prodloužit vazbu muži podezřelému z distribuce drog, rozhodnutí antedatovala. V případě odsouzení soudkyni hrozí až osm let vězení. Za nezákonný postup ji už potrestal kárný soud, a to snížením platu o čtvrtinu po dobu jednoho roku.

ÚS odmítl stížnost podnikatele Horáčka proti vazbě

publikováno: 09.01.2019

Ústavní soud odmítl stížnost podnikatele Tomáše Horáčka proti loňskému uvalení vazby. Horáček je spolu s dalšími lidmi obviněný z manipulací s nemocničními zakázkami. Do vazby se dostal kvůli obavě policistů, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit vyšetřování. ÚS stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v internetové databázi.

ÚS vyhověl stížnosti společnosti FINE DECORATING a.s. na zrušení licence k výrobě elektřiny

publikováno: 08.01.2019

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti obchodní společnosti FINE DECORATING a.s. a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. S ní spojený návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, byl odmítnut pro neoprávněnost navrhovatele.

Nařízení vlády stanovující limity hluku z dopravy je ústavně konformní

publikováno: 02.01.2019

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítlo návrh skupiny 10 senátorů (dále jen navrhovatelka) na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví – hlavního hygienika ČR, pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, zveřejněného dne 18. 10. 2017 ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pod č. 11/2017 plénum odmítlo z důvodu své nepříslušnosti.

Ústavně konformní výklad ustanovení § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. v řízení o žalobě pro zmatečnost

publikováno: 02.01.2019

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Krajského soudu v Praze a usnesení Okresního soudu Praha – západ, neboť jimi byla porušena základní práva stěžovatele na přístup k soudu a na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a také jeho právo vlastnické dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

ÚS rozhodl: velké řetězce musí dál odevzdávat zboží do potravinových bank

publikováno: 02.01.2019

Velké řetězce musí nadále odevzdávat část nevyužitého zboží bezplatně do potravinových bank. Senátoři neuspěli u Ústavního soudu s návrhem na zrušení povinnosti, kterou označili za "nucený dar". Návrh čekal na rozhodnutí od poloviny roku 2016