oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o zadávání veřejných zakázek - komentář
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte novelu zákona o advokacii účinnou od 1. 9. 2017?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti ekolo.cz

publikováno: 15.09.2017

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) odmítl jak zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost společnosti ekolo.cz s. r. o. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, neboť těmito rozhodnutími nebylo zasaženo do jejích ústavně zaručených práv.

Členské státy nemohou přijmout mimořádná opatření u geneticky modifikovaných potravin a krmiv, pokud neexistuje vážné zdravotní riziko

publikováno: 15.09.2017

V roce 1998 povolila Komise uvádění geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh. Komise ve svém rozhodnutí poukázala na stanovisko vědeckého výboru, který měl za to, že není důvod se domnívat, že tento produkt bude mít nežádoucí vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Trestní oznámení a odpovědnost oznamovatele za újmu způsobenou nařčené osobě

publikováno: 14.09.2017

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky na ochranu vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

SD EU ke zneužití dominantního postavení

publikováno: 07.09.2017

Rozhodnutím ze dne 13. května 2009 uložila Komise americkému výrobci mikroprocesorů Intel pokutu ve výši 1,06 miliardy eur za to, že v rozporu s pravidly hospodářské soutěže Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) zneužil svého dominantního postavení na trhu s procesory 2x863. Komise dále společnosti Intel nařídila, aby okamžitě ukončila protiprávní jednání, pokud tak již neučinila.

ÚS: V rámci extradičního řízení nelze vydat osobu, které byl udělen azyl v jiné členské zemi EU

publikováno: 05.09.2017

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně, neboť jimi byla porušena základní práva stěžovatele na osobní svobodu a spravedlivý proces.

ÚS k nařízení výkonu podmíněně uloženého trestu odnětí svobody

publikováno: 30.08.2017

Při rozhodování o nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobody je nutné naplnit nejen požadavky kladené čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (právo na řádný soudní proces), ale i čl. 40 odst. 2 Listiny, který zakotvuje požadavek presumpce neviny.

NS musí o návrhu na odložení vykonatelnosti rozhodnutí rozhodovat bez zbytečných průtahů

publikováno: 29.08.2017

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) částečně vyhověl ústavní stížnosti společnosti Sberbank CZ, a. s. Nejvyšší soud porušil právo stěžovatelky na soudní ochranu tím, že nerozhodl o jejím návrhu na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze a Ústavní soud mu proto zakázal, aby v porušování práv stěžovatelky dále pokračoval. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta jako nepřípustná.

Trestní sankce a nejlepší zájem dítěte

publikováno: 24.08.2017

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces a právo na ochranu rodičovství, rodiny a zvláštní ochranu dětí. Stěžovatel řídil dne 27. 3. 2016, poté co požil předchozího pozdního večera větší množství alkoholu, osobní vůz, v němž vezl svou rodinu – manželku a dva syny ve věku šesti a tří let. Na úzké silnici nezvládl řízení, vozidlo narazilo dvakrát do stromu a převrátilo se. Nehodu přežil stěžovatel a mladší syn. Proti stěžovateli, u něhož bylo naměřeno přibližně 1,5 g/kg alkoholu v krvi, bylo vedeno trestní řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.