oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Soudy musí při rozhodování o osvobození od soudního poplatku zohlednit i prohlášení konkurzu na majetek žadatele

publikováno: 14.11.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci a Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces.

Vrchní soud v Olomouci bude muset znovu přezkoumat služby Uber v Brně

publikováno: 13.11.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti společnosti LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o. a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci, neboť jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 4, čl. 2 odst. 2 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

SD EU k rozporu právní úpravy členského státu EU s unijním právem

publikováno: 13.11.2018

Právní úprava členského státu, podle níž lze příjemci služby uložit povinnost pozastavit platby a složit jistotu, aby bylo zajištěno zaplacení případné pokuty, která by mohla být uložena poskytovateli služby usazenému v jiném členském státě, za porušení pracovněprávních předpisů prvního členského státu, je v rozporu s unijním právem. Taková vnitrostátní opatření překračují meze toho, co je nezbytné k dosažení cílů spočívajících v ochraně pracovníků, boji proti podvodům zejména v sociální oblasti a v prevenci zneužívání.

Chuť potraviny nemůže být chráněna autorským právem

publikováno: 13.11.2018

Chuť potraviny totiž nemůže být kvalifikována jako „dílo“ „Heksenkaas“ je pomazánka se smetanovým sýrem a čerstvými bylinkami, která byla vytvořena v roce 2007 jistým nizozemským obchodníkem se zeleninou a čerstvými výrobky.

SD EU o ochranné známce Unie SPINNING

publikováno: 08.11.2018

Tribunál zrušil rozhodnutí EUIPO konstatující zrušení práv majitelky ochranné známky Unie SPINNING. Rozhodnutí o zrušení lze vydat i v případě, že se ochranná známka stala obvyklým označením pouze v jediném členském státě, v projednávané věci měl však EUIPO zohlednit ústřední roli, kterou hrají profesionální provozovatelé na trhu s přístroji na cvičení a na trhu týkajícím se fyzického tréninku.

NSS rozhodl o všech stížnostech na volby do Senátu

publikováno: 08.11.2018

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu vedený soudcem Tomášem Langáškem se tak vypořádal se všemi volebními stížnostmi, které soud na říjnové volby do Senátu PČR obdržel.

SD EU k podporám poskytnutých Itálií jako osvobození od daně z nemovitosti

publikováno: 08.11.2018

Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Komise, ve kterém bylo upuštěno od nařízení navrácení protiprávních podpor poskytnutých Itálií ve formě osvobození od obecní daně z nemovitosti. Bezprostředně dotčení konkurenti příjemců státních podpor mají právo věc předložit unijním soudům, aby se domáhali zrušení takového rozhodnutí.

Pracovník nemůže automaticky přijít o nabytý nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok proto, že o ni nepožádal

publikováno: 08.11.2018

Pokud však zaměstnavatel prokáže, že pracovník nečerpal placenou dovolenou za kalendářní rok záměrně a s plnou znalostí věci poté, co mu bylo umožněno jeho nárok na tuto dovolenou skutečně uplatnit, nebrání unijní právo ztrátě tohoto nároku ani s tím související neexistenci finanční náhrady v případě ukončení pracovního poměru.