oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

ÚS: kraje mají povinnost zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče

publikováno: 14.02.2018

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo na zdraví, právo na přiměřenou životní úroveň, právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a právo na soudní ochranu.

ÚS: Krajský soud bude muset znovu projednat žalobu dívky, která trpí závažným onemocněním

publikováno: 13.02.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na soudní ochranu.

Ústavní soud zamítl návrh Krajského soudu v Plzni na zrušení části loterijního zákona

publikováno: 12.02.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) zamítlo návrh Krajského soudu v Plzni na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015.

Žadatel o azyl nemůže být podroben psychologickému testu kvůli určení jeho sexuální orientace

publikováno: 30.01.2018

Provedení takového testu totiž představuje nepřiměřený zásah do soukromého života žadatele.

Nejvyšší soud a Centrum dopravního výzkumu připravily společnou webovou aplikaci

publikováno: 24.01.2018

Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění.

Podmínka bezúhonnosti pro ustanovení myslivecké stráže není protiústavní

publikováno: 24.01.2018

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) zamítlo návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Konflikt rodičů nemůže být důvodem k dodatečnému odkladu povinné školní docházky

publikováno: 16.01.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Brně, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, právo na vzdělání a právo na spravedlivý proces.

Soudy by měly zjišťovat názor nezletilých i v řízení o předběžném opatření, kterým se prozatímně upravuje jejich styk s rodiči

publikováno: 11.01.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatele směřující proti usnesení Okresního soudu v Jablonci a Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci.