oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Oběti dřívějšího mučení v zemi původu může být přiznán nárok na „podpůrnou ochranu“

publikováno: 25.04.2018

Navrácení do země původu může být též v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Správní soudy se budou muset zabývat otázkou, zda existuje plně hrazený léčivý přípravek k terapii karcinomu prostaty

publikováno: 24.04.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti obchodní korporace APOTEX EUROPE B. V. a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jím byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky na podnikání podle čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 31, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny základních práv a svobod a právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Další nález ÚS k poskytování informací o platech zaměstnanců

publikováno: 18.04.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Hradci Králové, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého života, zaručené čl. 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Úplný zákaz kouření zůstává v provozovnách stravovacích služeb zachován

publikováno: 18.04.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) částečně vyhovělo návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (pozn. mediálně známý jako tzv. protikuřácký zákon), a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), § 36 odst. 1 písm. b) a k) slovo „převážně“ a v § 19 slova „svoje nebo“. Ve zbylé části byl návrh zamítnut.

„Divoká stávka“ není „mimořádnou okolností“, která by letecké společnosti umožnila zprostit se povinnosti k náhradě škody za zrušení nebo zpoždění letů

publikováno: 17.04.2018

Rizika plynoucí ze sociálních důsledků, které doprovázejí taková opatření, jsou vlastní běžnému výkonu činnosti letecké společnosti.

ÚS: Soudy nesmí dodatečně měnit „pravidla hry“, ze kterých účastníci řízení vycházeli

publikováno: 17.04.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok III usnesení Krajského soudu v Brně a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele vlastnit majetek a právo na spravedlivý proces.

V případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy musí soud zásadně zjišťovat názor dítěte

publikováno: 17.04.2018

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky a vedlejší účastnice na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s ústavně zaručenými právy vedlejší účastnice podle čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.

Sjednocení judikatury Nejvyšším soudem, princip předvídatelnosti rozhodnutí a námitka promlčení vznesená státem z hlediska dobrých mravů

publikováno: 11.04.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudky Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 7, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces a právo na náhradu škody za nemajetkovou újmu osobní povahy.