oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ze sekce pro dějiny advokacie

publikováno: 14.04.2014

Dne 18. 2. 2014 se konalo zasedání sekce pro dějiny advokacie, a to v zasedací místnosti ČAK v Praze. Ačkoliv má sekce devatenáct členů, zasedání se zúčastnilo pouze osm členů, dva členové se omluvili, ostatní se neomluvili vůbec. 
Žádám proto zdvořile zájemce, nejen z řad advokátů, o činnost v sekci pro dějiny advokacie, aby zaslali e-mail na adresu: akpodlenik@akpolednik.cz, a to do 31. 5. 2014.
V červnu tohoto roku se předpokládá další zasedání sekce.

Na únorovém zasedání sekce pro dějiny advokacie se hovořilo zejména o akci „Randův rok“ a dále o přípravě konferenci o historii advokacie s tím, že ta se tradičně bude konat v listopadu 2014.

JUDr. Petr Poledník, místopředseda představenstva ČAK, předseda sekce pro dějiny advokacie