Ze sekce pro dějiny advokacie


publikováno: 14.04.2014

Dne 18. 2. 2014 se konalo zasedání sekce pro dějiny advokacie, a to v zasedací místnosti ČAK v Praze. Ačkoliv má sekce devatenáct členů, zasedání se zúčastnilo pouze osm členů, dva členové se omluvili, ostatní se neomluvili vůbec. 
Žádám proto zdvořile zájemce, nejen z řad advokátů, o činnost v sekci pro dějiny advokacie, aby zaslali e-mail na adresu: akpodlenik@akpolednik.cz, a to do 31. 5. 2014.
V červnu tohoto roku se předpokládá další zasedání sekce.

Na únorovém zasedání sekce pro dějiny advokacie se hovořilo zejména o akci „Randův rok“ a dále o přípravě konferenci o historii advokacie s tím, že ta se tradičně bude konat v listopadu 2014.

JUDr. Petr Poledník, místopředseda představenstva ČAK, předseda sekce pro dějiny advokacie