oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Za nepodání oznámení o příjmech hrozí veřejným funkcionářům pokuta až 50 tisíc korun

publikováno: 15.08.2018

Ministerstvo spravedlnosti začne v září 2018 postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákona o střetu zájmů. Do 30. června 2018 mělo 33 235 veřejných funkcionářů učinit oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017.

 

Zákonnou povinnost však k uvedenému datu nesplnilo 24 621 veřejných funkcionářů. Z toho 17 718 tvoří komunální politici – starostové, místostarostové, členové zastupitelstev a rad.

O této skutečnosti Ministerstvo spravedlnosti již informovalo v tiskové zprávě. Porušení povinnosti přitom zákon kvalifikuje jako přestupek.

Všem, kdo nesplnili zákonnou povinnost, mohou správní orgány uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Ministerstvo spravedlnosti bude postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákonných povinností veřejných funkcionářů. Výjimku budou tvořit veřejní funkcionáři, kteří svou oznamovací povinnost splní do 31. srpna 2018.

Zdroj: Tiskové oddělení MSp.