Za nepodání oznámení o příjmech hrozí veřejným funkcionářům pokuta až 50 tisíc korun


publikováno: 15.08.2018

 

Zákonnou povinnost však k uvedenému datu nesplnilo 24 621 veřejných funkcionářů. Z toho 17 718 tvoří komunální politici – starostové, místostarostové, členové zastupitelstev a rad.

O této skutečnosti Ministerstvo spravedlnosti již informovalo v tiskové zprávě. Porušení povinnosti přitom zákon kvalifikuje jako přestupek.

Všem, kdo nesplnili zákonnou povinnost, mohou správní orgány uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Ministerstvo spravedlnosti bude postupně a systematicky oznamovat všechny případy porušení zákonných povinností veřejných funkcionářů. Výjimku budou tvořit veřejní funkcionáři, kteří svou oznamovací povinnost splní do 31. srpna 2018.

Zdroj: Tiskové oddělení MSp.