oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Výzva českým advokátům – zapojte se do projektu Evropští advokáti na Lesbu

publikováno: 15.06.2016

Rada evropských advokátních komor (CCBE, Council of Bars and Law Societies) a Německý advokátní spolek (DAV, Deutscher AnwaltVerein) iniciovaly projekt „Evropští advokáti na Lesbu“, jehož cílem je zajistit právní pomoc migrantům v tzv. hotspotech, tedy centrech pro registraci migrantů, aktuálně v hotspotu „Moria Camp“ na Lesbu.

Česká advokátní komora, stejně jako další evropské advokátní komory, projekt podpořila. ČAK považuje za rozumné, smysluplné a účelné přispět k tomu, aby problémy byly řešeny především tam, kde primárně vznikají.

Organizace projektu:

Na místě bude působit malý tým advokátů – dobrovolníků, a to po dobu minimálně 2 týdnů. Tito budou přímo v centru Moria cca 4 hodiny denně poskytovat právní pomoc migrantům požadujícím mezinárodní ochranu, dále budou distribuovat dokumenty, 1 x týdně vypracovávat zprávy o činnosti atd. Advokáti budou pracovat PRO BONO, nicméně veškeré související náklady, tj. doprava, ubytování a diety budou účastníkům hrazeny z prostředků vlastního projektu.  Na místě bude advokátům pomáhat několik řeckých advokátů/právníků, kteří zde budou působit dlouhodobě, veškerá činnost pak bude koordinována ve spolupráci s advokátní komorou na Lesbu.  

Jak se stát advokátem – dobrovolníkem:

Advokáti, kteří se budou chtít do projektu zapojit, musí splňovat následující kritéria:

Případní zájemci vyplní přihlášku (příloha připojena níže) a zašlou ji k rukám pí. Vobořilové z odboru mezinárodních vztahů ČAK, na e-mailovou adresu: voborilova@cak.cz.  Přihlášky pak budou zaslány CCBE / DAV, kde budou vybíráni zájemci ze všech participujících zemí.

 

Přihláška ke stažení 884kB

 

Pro účely projektu byla zřízena webová stránka www.europeanlawyersinlesvos.eu, na níž je možné nalézt i veškeré další informace k projektu.

vedení ČAK