Výzva českým advokátům – zapojte se do projektu Evropští advokáti na Lesbu


publikováno: 15.06.2016

Česká advokátní komora, stejně jako další evropské advokátní komory, projekt podpořila. ČAK považuje za rozumné, smysluplné a účelné přispět k tomu, aby problémy byly řešeny především tam, kde primárně vznikají.

Organizace projektu:

Na místě bude působit malý tým advokátů – dobrovolníků, a to po dobu minimálně 2 týdnů. Tito budou přímo v centru Moria cca 4 hodiny denně poskytovat právní pomoc migrantům požadujícím mezinárodní ochranu, dále budou distribuovat dokumenty, 1 x týdně vypracovávat zprávy o činnosti atd. Advokáti budou pracovat PRO BONO, nicméně veškeré související náklady, tj. doprava, ubytování a diety budou účastníkům hrazeny z prostředků vlastního projektu.  Na místě bude advokátům pomáhat několik řeckých advokátů/právníků, kteří zde budou působit dlouhodobě, veškerá činnost pak bude koordinována ve spolupráci s advokátní komorou na Lesbu.  

Jak se stát advokátem – dobrovolníkem:

Advokáti, kteří se budou chtít do projektu zapojit, musí splňovat následující kritéria:

Případní zájemci vyplní přihlášku (příloha připojena níže) a zašlou ji k rukám pí. Vobořilové z odboru mezinárodních vztahů ČAK, na e-mailovou adresu: voborilova@cak.cz.  Přihlášky pak budou zaslány CCBE / DAV, kde budou vybíráni zájemci ze všech participujících zemí.

 

Přihláška ke stažení 884kB

 

Pro účely projektu byla zřízena webová stránka www.europeanlawyersinlesvos.eu, na níž je možné nalézt i veškeré další informace k projektu.

vedení ČAK