oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Využití elektronických náramků se rozšiřuje

autor: JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
publikováno: 26.05.2015

Vláda vyslovila souhlas s návrhem Ministerstva spravedlnosti, který počítá se zavedením možnosti kontrolovat v některých případech obviněné osoby prostřednictvím elektronického monitorovacího systému.

Stávající právní úprava umožnuje elektronické sledování pouze u osob odsouzených k trestu domácího vězení a u podmíněného propuštění s uloženou povinností zdržovat se v obydlí. Využití elektronické kontroly i pro obviněné osoby zefektivní dohled nad dodržováním veškerých povinností a omezení, které soud ukládá v souvislosti s opatřeními nahrazujícími pobyt obviněného ve vazební věznici. Jedná se o případy, kdy je obviněný ponechán na svobodě nebo propuštěn z vazby na základě záruky důvěryhodné osoby anebo zájmového sdružení občanů, dohledu probačním úředníkem, písemného slibu obviněného nebo vydáním předběžného opatření. 

Změnou trestních předpisů, jejíž účinnost je navrhována  k 1. březnu příštího roku, dojde nicméně pouze k rozšíření právního rámce. Samotné nasazení systému elektronické kontroly odsouzených i obviněných do ostrého provozu se bude odvíjet od výsledku zadávacího řízení. 

„Předpokládáme, že dodavatel elektronického kontrolního systému pro trestní justici bude vybrán nejpozději do konce letošního roku. Pokud v rámci zadávacího řízení nedojde k nějakým výrazným komplikacím, systém by měl naplno začít fungovat v průběhu příštího roku,“ uvedl k reálnému využívání tzv. náramků v praxi ministr Pelikán.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti