Využití elektronických náramků se rozšiřuje


autor: JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
publikováno: 26.05.2015

Stávající právní úprava umožnuje elektronické sledování pouze u osob odsouzených k trestu domácího vězení a u podmíněného propuštění s uloženou povinností zdržovat se v obydlí. Využití elektronické kontroly i pro obviněné osoby zefektivní dohled nad dodržováním veškerých povinností a omezení, které soud ukládá v souvislosti s opatřeními nahrazujícími pobyt obviněného ve vazební věznici. Jedná se o případy, kdy je obviněný ponechán na svobodě nebo propuštěn z vazby na základě záruky důvěryhodné osoby anebo zájmového sdružení občanů, dohledu probačním úředníkem, písemného slibu obviněného nebo vydáním předběžného opatření. 

Změnou trestních předpisů, jejíž účinnost je navrhována  k 1. březnu příštího roku, dojde nicméně pouze k rozšíření právního rámce. Samotné nasazení systému elektronické kontroly odsouzených i obviněných do ostrého provozu se bude odvíjet od výsledku zadávacího řízení. 

„Předpokládáme, že dodavatel elektronického kontrolního systému pro trestní justici bude vybrán nejpozději do konce letošního roku. Pokud v rámci zadávacího řízení nedojde k nějakým výrazným komplikacím, systém by měl naplno začít fungovat v průběhu příštího roku,“ uvedl k reálnému využívání tzv. náramků v praxi ministr Pelikán.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti