oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

publikováno: 08.06.2018

Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv“.

Tento materiál podává přehled podstatných událostí v řízeních vedených před Evropským soudem pro lidská práva během roku 2017, obsahuje anotace všech relevantních rozhodnutí vydaných proti České republice. Pojednává také o nápravných opatřeních přijatých nebo zvažovaných v souvislosti s výkonem rozsudků tohoto soudu a poukazuje na některé přetrvávající problémy, ať už jde o přetíženost štrasburského soudu nebo o vzdělávání romských dětí v České republice.

Součástí materiálu jsou i zprávy věnované dalším agendám kanceláře vládního zmocněnce, jejichž vyřizování převzala v roce 2017, a sice agendě kolektivních stížností podávaných na neuspokojivé provádění Evropské sociální charty k Evropskému výboru pro sociální práva a agendě individuálních oznámení podávaných k různým smluvním orgánům Organizace spojených národů (zejména k Výboru pro lidská práva, Výboru pro odstranění diskriminace žen nebo Výboru pro nucená zmizení).

Materiál mimo jiné ukazuje velkou rozmanitost otázek, které jednotlivé stížnosti v různých souvislostech nastolují – od zákonnosti vazby, přes různé aspekty práva na spravedlivý proces (přístup k soudu, výslech svědků obžaloby, přístup k utajovaným informacím, délka řízení a jiné), umisťování velmi malých dětí do kojeneckých ústavů, sterilizaci transgender osob, soukromý a rodinný život až po pokojné užívání majetku.

Informace o rozsudcích a rozhodnutích štrasburského soudu v češtině lze nalézt v databázi dostupné na adrese http://eslp.justice.cz/. 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce.