Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017


publikováno: 08.06.2018

Tento materiál podává přehled podstatných událostí v řízeních vedených před Evropským soudem pro lidská práva během roku 2017, obsahuje anotace všech relevantních rozhodnutí vydaných proti České republice. Pojednává také o nápravných opatřeních přijatých nebo zvažovaných v souvislosti s výkonem rozsudků tohoto soudu a poukazuje na některé přetrvávající problémy, ať už jde o přetíženost štrasburského soudu nebo o vzdělávání romských dětí v České republice.

Součástí materiálu jsou i zprávy věnované dalším agendám kanceláře vládního zmocněnce, jejichž vyřizování převzala v roce 2017, a sice agendě kolektivních stížností podávaných na neuspokojivé provádění Evropské sociální charty k Evropskému výboru pro sociální práva a agendě individuálních oznámení podávaných k různým smluvním orgánům Organizace spojených národů (zejména k Výboru pro lidská práva, Výboru pro odstranění diskriminace žen nebo Výboru pro nucená zmizení).

Materiál mimo jiné ukazuje velkou rozmanitost otázek, které jednotlivé stížnosti v různých souvislostech nastolují – od zákonnosti vazby, přes různé aspekty práva na spravedlivý proces (přístup k soudu, výslech svědků obžaloby, přístup k utajovaným informacím, délka řízení a jiné), umisťování velmi malých dětí do kojeneckých ústavů, sterilizaci transgender osob, soukromý a rodinný život až po pokojné užívání majetku.

Informace o rozsudcích a rozhodnutích štrasburského soudu v češtině lze nalézt v databázi dostupné na adrese http://eslp.justice.cz/. 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce.