oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Výběrové řízení na kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie

publikováno: 15.05.2015

V pondělí 11. května 2015 proběhlo ústní jednání komise pro výběr kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie. Na jednání byli přizváni uchazeči, jejichž přihlášky splnily všechny stanovené požadavky. Komise, které předsedal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, a jejíž složení je dáno Pravidly pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie, přijatých usnesením vlády České republiky ze dne 13. července 2011 č. 525, se na kandidátovi na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora EU neshodla.

V souvislosti s probíhající diskuzí o reformě Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, která by měla být v nejbližší době schválena, byla Česká republika vyzvána nominovat osobu na funkci druhého soudce Tribunálu na základě losu ze dne 10. března 2015, a to k 15. červnu 2015. Výzva o vyhlášení výběrového řízení byla zveřejněna 31. března 2015 s lhůtou pro přihlášky do 30. dubna 2015. Ve lhůtě byly Ministerstvu spravedlnosti doručeny tři přihlášky uchazečů: Mgr. Darina Leuchterová, JUDr. David Petrlík a doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

Výběrová komise jednala ve složení:

1. JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti, předseda komise

2. JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí

3. JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU

4. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

5. JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

6. JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu

7. Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti

8. JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory

9. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy

Při pohovorech s přihlášenými účastníky komise komplexně zhodnotila předpoklady všech uchazečů pro výkon funkce soudce, jejich odborné předpoklady, motivaci i osobní vlastnosti. Komise posléze v uzavřené diskuzi došla k závěru, že ač jsou všichni přihlášení uchazeči ve svém oboru vysoce hodnoceni, žádný z nich nesplňuje beze zbytku komplexní požadavky na výkon náročné funkce soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Výsledek výběrového řízení bude nyní předložen vládě k přijetí rozhodnutí o dalších opatřeních.

Zdroj: www.justice.cz