Výběrové řízení na kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie


publikováno: 15.05.2015

V souvislosti s probíhající diskuzí o reformě Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, která by měla být v nejbližší době schválena, byla Česká republika vyzvána nominovat osobu na funkci druhého soudce Tribunálu na základě losu ze dne 10. března 2015, a to k 15. červnu 2015. Výzva o vyhlášení výběrového řízení byla zveřejněna 31. března 2015 s lhůtou pro přihlášky do 30. dubna 2015. Ve lhůtě byly Ministerstvu spravedlnosti doručeny tři přihlášky uchazečů: Mgr. Darina Leuchterová, JUDr. David Petrlík a doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

Výběrová komise jednala ve složení:

1. JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti, předseda komise

2. JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí

3. JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU

4. prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

5. JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

6. JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu

7. Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti

8. JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory

9. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy

Při pohovorech s přihlášenými účastníky komise komplexně zhodnotila předpoklady všech uchazečů pro výkon funkce soudce, jejich odborné předpoklady, motivaci i osobní vlastnosti. Komise posléze v uzavřené diskuzi došla k závěru, že ač jsou všichni přihlášení uchazeči ve svém oboru vysoce hodnoceni, žádný z nich nesplňuje beze zbytku komplexní požadavky na výkon náročné funkce soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Výsledek výběrového řízení bude nyní předložen vládě k přijetí rozhodnutí o dalších opatřeních.

Zdroj: www.justice.cz