oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila renominaci profesora Malenovského do Soudního dvora EU

publikováno: 26.09.2017

Vláda ČR schválila návrh ministra spravedlnosti na jmenování prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc. jako kandidáta na soudce Soudního dvora Evropské unie. Profesora Malenovského jakožto stávajícího soudce této instituce znovu navrhla výběrová komise a její návrh následně projednal výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jiří Malenovský je díky svým profesním i jazykovým znalostem uznávaným odborníkem na evropské a mezinárodní právo. „Svými kvalitami profesor Malenovský představuje pro Soudní dvůr EU přínos jak v rovině mimořádné odborné erudice, tak v rovině dlouholetých praktických zkušeností,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který výběrové komisi předsedal.

O opětovném navržení profesora Malenovského dále rozhodovali také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní Ministerstva spravedlnosti Petr Jäger, končící předseda České advokátní komory Martin Vychopeň a děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zdeňka Papoušková. Výběrová komise se shodla jednomyslně.

Zdroj: justice.cz