Vláda schválila renominaci profesora Malenovského do Soudního dvora EU


publikováno: 26.09.2017

Jiří Malenovský je díky svým profesním i jazykovým znalostem uznávaným odborníkem na evropské a mezinárodní právo. „Svými kvalitami profesor Malenovský představuje pro Soudní dvůr EU přínos jak v rovině mimořádné odborné erudice, tak v rovině dlouholetých praktických zkušeností,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který výběrové komisi předsedal.

O opětovném navržení profesora Malenovského dále rozhodovali také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU Martin Smolek, náměstek pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní Ministerstva spravedlnosti Petr Jäger, končící předseda České advokátní komory Martin Vychopeň a děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Zdeňka Papoušková. Výběrová komise se shodla jednomyslně.

Zdroj: justice.cz