oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila návrh zákona, který umožní efektivnější zásah státu do majetku pocházejícího z trestné činnosti

publikováno: 04.09.2014

Vláda dne 3. 9. 2014 schválila návrh novely trestně právních předpisů, které mají přispět k efektivnějšímu zajištění, správě a odčerpání majetku náležejícího pachatelům trestné činnosti. Změna zákona vychází z vládní strategie pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Zároveň reaguje na praktické poznatky aplikační praxe a odstraňuje jisté výkladové nejasnosti a zákonné překážky, jež v současné době brání státu účinně a účelně zasahovat do majetku pocházejícího z trestné činnosti.

Novela by měla také přispět k efektivnějšímu zajištění majetkových nároků poškozených v trestním řízení, protože umožňuje zajistit majetek již ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání.

 „Podle stávající právní úpravy lze majetkové nároky poškozeného v trestním řízení zajistit až ve fázi po zahájení trestního stíhání a pouze v případě, že je dána důvodná obava, že uspokojení takových nároků bude mařeno nebo ztěžováno. Přitom je zřejmé, že právě na začátku trestního řízení je největší šance dohledat a zajistit majetek osoby, proti níž se vede trestní řízení, protože mnohdy tato osoba ještě nestihne zmařit zajištění majetku. Naopak s postupem času tato šance rapidně klesá,“ vysvětlila další přínosy novely ministryně Válková, jejíž ministerstvo návrh připravilo.

Hlavní cíle navrhované právní úpravy jsou tedy následující:

Za účelem dosažení vytyčených cílů ministerstvo navrhlo zejména následující změny:

Nabytí účinnosti novely se předpokládá k 1. lednu příštího roku.

 

Zdroj: www.justice.cz