oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila návrh zákona, který umožní efektivnější zásah státu do majetku pocházejícího z trestné činnosti

publikováno: 04.09.2014

Vláda dne 3. 9. 2014 schválila návrh novely trestně právních předpisů, které mají přispět k efektivnějšímu zajištění, správě a odčerpání majetku náležejícího pachatelům trestné činnosti. Změna zákona vychází z vládní strategie pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Zároveň reaguje na praktické poznatky aplikační praxe a odstraňuje jisté výkladové nejasnosti a zákonné překážky, jež v současné době brání státu účinně a účelně zasahovat do majetku pocházejícího z trestné činnosti.

Novela by měla také přispět k efektivnějšímu zajištění majetkových nároků poškozených v trestním řízení, protože umožňuje zajistit majetek již ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání.

 „Podle stávající právní úpravy lze majetkové nároky poškozeného v trestním řízení zajistit až ve fázi po zahájení trestního stíhání a pouze v případě, že je dána důvodná obava, že uspokojení takových nároků bude mařeno nebo ztěžováno. Přitom je zřejmé, že právě na začátku trestního řízení je největší šance dohledat a zajistit majetek osoby, proti níž se vede trestní řízení, protože mnohdy tato osoba ještě nestihne zmařit zajištění majetku. Naopak s postupem času tato šance rapidně klesá,“ vysvětlila další přínosy novely ministryně Válková, jejíž ministerstvo návrh připravilo.

Hlavní cíle navrhované právní úpravy jsou tedy následující:

Za účelem dosažení vytyčených cílů ministerstvo navrhlo zejména následující změny:

Nabytí účinnosti novely se předpokládá k 1. lednu příštího roku.

 

Zdroj: www.justice.cz