Vláda schválila návrh zákona, který umožní efektivnější zásah státu do majetku pocházejícího z trestné činnosti


publikováno: 04.09.2014

Novela by měla také přispět k efektivnějšímu zajištění majetkových nároků poškozených v trestním řízení, protože umožňuje zajistit majetek již ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání.

 „Podle stávající právní úpravy lze majetkové nároky poškozeného v trestním řízení zajistit až ve fázi po zahájení trestního stíhání a pouze v případě, že je dána důvodná obava, že uspokojení takových nároků bude mařeno nebo ztěžováno. Přitom je zřejmé, že právě na začátku trestního řízení je největší šance dohledat a zajistit majetek osoby, proti níž se vede trestní řízení, protože mnohdy tato osoba ještě nestihne zmařit zajištění majetku. Naopak s postupem času tato šance rapidně klesá,“ vysvětlila další přínosy novely ministryně Válková, jejíž ministerstvo návrh připravilo.

Hlavní cíle navrhované právní úpravy jsou tedy následující:

Za účelem dosažení vytyčených cílů ministerstvo navrhlo zejména následující změny:

Nabytí účinnosti novely se předpokládá k 1. lednu příštího roku.

 

Zdroj: www.justice.cz