oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda odsouhlasila kompromisní dohodu řešící problém s platy soudců a státních zástupců

publikováno: 10.02.2015

Vláda na svém včerejším zasedání odsouhlasila návrh ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, jenž řeší dlouhodobý problém se sporným výpočtem platové základny soudců a státních zástupců.

Návrh řešení je kompromisem, k němuž dospěli pověření zástupci vlády a vrcholní představitelé soudů a státních zastupitelství  na jednání dne 6. 2. 2015. Na základě schváleného usnesení dostanou všichni soudci a státní zástupci zpětně doplacenu částku dorovnávající platovou základnu za roky 2012, 2013 a 2014 tak, jak ji ve svém rozsudku zde dne 29. 12. 2014 vymezil Nejvyšší soud České republiky.  

Znamená to, že soudcům a státním zástupcům bude na základě individuálně uzavřené dohody o narovnání vyplacen rozdíl mezi vyplacenými platy a výší platů určených z platové základny vypočtené z průměrného výdělku pro přepočtené počty fyzických osob v nepodnikatelské sféře za výše uvedené období, přičemž ostatních sporných nároků se tito soudci a státní zástupci vzdají. 

„Nároky soudců a státních zástupců, kteří dohodu o narovnání neuzavřou, se budou v případě podání žaloby řešit soudní cestou,“ upřesnila možné dopady vládního usnesení ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

Podle propočtů bude dorovnání platů soudců a státních zástupců představovat celkové náklady ve výši cca 1,2 miliardy korun. 

Zdroj: www.justice.cz