Vláda odsouhlasila kompromisní dohodu řešící problém s platy soudců a státních zástupců


publikováno: 10.02.2015

Návrh řešení je kompromisem, k němuž dospěli pověření zástupci vlády a vrcholní představitelé soudů a státních zastupitelství  na jednání dne 6. 2. 2015. Na základě schváleného usnesení dostanou všichni soudci a státní zástupci zpětně doplacenu částku dorovnávající platovou základnu za roky 2012, 2013 a 2014 tak, jak ji ve svém rozsudku zde dne 29. 12. 2014 vymezil Nejvyšší soud České republiky.  

Znamená to, že soudcům a státním zástupcům bude na základě individuálně uzavřené dohody o narovnání vyplacen rozdíl mezi vyplacenými platy a výší platů určených z platové základny vypočtené z průměrného výdělku pro přepočtené počty fyzických osob v nepodnikatelské sféře za výše uvedené období, přičemž ostatních sporných nároků se tito soudci a státní zástupci vzdají. 

„Nároky soudců a státních zástupců, kteří dohodu o narovnání neuzavřou, se budou v případě podání žaloby řešit soudní cestou,“ upřesnila možné dopady vládního usnesení ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

Podle propočtů bude dorovnání platů soudců a státních zástupců představovat celkové náklady ve výši cca 1,2 miliardy korun. 

Zdroj: www.justice.cz