oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Veřejné zakázky na právní služby

publikováno: 02.04.2015

Ve dnech 9. a 10. března 2015 se konala 16. schůze ČAK. Kromě dalších bodů se představenstvo zabývalo také problematikou veřejných zakázek na právní služby.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ:

Vláda ČR usnesením ze dne 16. 3. 2015 schválila věcný záměr zákona o veřejných zakázkách. Návrh věcného záměru předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na přijetí tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání, jejichž transpozice do českého právního řádu si vyžádá vznik nového zákona o veřejných zakázkách.

Věcný záměr zákona se dotýká mj. otázky zadávání veřejných zakázek na právní služby, mezi něž se řadí rovněž právní služby poskytované advokáty. Podstatou navrhované změny oproti současnému zákonu o veřejných zakázkách je rozšíření výčtu výjimek pro veřejné zakázky o právní služby, které se týkají právního zastoupení klienta advokátem v rozhodčím či smírčím řízení, soudním řízení, a právního poradenství s tím souvisejícího. Tyto zakázky tak dle schváleného věcného záměru nového zákona o veřejných zakázkách není zadavatel povinen zadávat zákonem stanoveným postupem v zadávacím řízení.

V souvislosti s přijetím věcného záměru zákona vládou představenstvo uložilo odboru legislativy ČAK dále sledovat legislativní práce a průběžně v této věci informovat představenstvo.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete ZDE.