Veřejné zakázky na právní služby


publikováno: 02.04.2015

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ:

Vláda ČR usnesením ze dne 16. 3. 2015 schválila věcný záměr zákona o veřejných zakázkách. Návrh věcného záměru předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj v návaznosti na přijetí tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání, jejichž transpozice do českého právního řádu si vyžádá vznik nového zákona o veřejných zakázkách.

Věcný záměr zákona se dotýká mj. otázky zadávání veřejných zakázek na právní služby, mezi něž se řadí rovněž právní služby poskytované advokáty. Podstatou navrhované změny oproti současnému zákonu o veřejných zakázkách je rozšíření výčtu výjimek pro veřejné zakázky o právní služby, které se týkají právního zastoupení klienta advokátem v rozhodčím či smírčím řízení, soudním řízení, a právního poradenství s tím souvisejícího. Tyto zakázky tak dle schváleného věcného záměru nového zákona o veřejných zakázkách není zadavatel povinen zadávat zákonem stanoveným postupem v zadávacím řízení.

V souvislosti s přijetím věcného záměru zákona vládou představenstvo uložilo odboru legislativy ČAK dále sledovat legislativní práce a průběžně v této věci informovat představenstvo.

Podrobný zápis z jednání tohoto představenstva najdete ZDE.