oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Věcný záměr zákona o oceňování majetku

publikováno: 19.11.2014

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku. Nový zákon řeší především oceňování majetku pro stanovení základu daně a měl by nahradit stávající zastaralou právní úpravu. Vyplývá to z vládních internetových stránek.

Ministerstvo upozornilo, že objektivní ocenění podle cenového předpisu je nezbytné pro správné vyměření daně. U některých daní (například daň z nabytí nemovité věci) tak cena zjištěná slouží především jako kontrola, zda nebyla domluvena spekulativně nízká cena. 

Zákon by měl mít obecnou povahu a bude vymezovat pouze základní pojmy, způsoby a principy oceňování. „Podrobné úpravy, zejména způsoby a metody oceňování, konkrétní ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy pro uplatnění metod při určování cen, budou obsaženy až v jeho prováděcích vyhláškách,“ uvedlo ministerstvo v materiálu. 

V souvislosti se stávající praxí je podle úřadu věcný záměr doplněn o jednotný postup při oceňování majetku obvyklou cenou. To znamená, že určí metody, postupy a popřípadě i minimální počet případů, ze kterých je možno tuto cenu objektivně stanovit. Konkrétní informace ovšem budou až součástí prováděcí vyhlášky. 

V případech, kdy prokazatelně nelze určit cenu obvyklou, bude umožněno alternativně určit tržní hodnotu na základě určených způsobů, metod, postupů a jejich vyhodnocení, které bude upravovat prováděcí vyhláška. 

Věcný záměr zákona vypracovávají ministerstva a další státní orgány a předkládají jej k projednání vládě před vypracováním samotného paragrafovaného znění návrhu zákona.

 

Zdroj: ČTK