Věcný záměr zákona o oceňování majetku


publikováno: 19.11.2014

Ministerstvo upozornilo, že objektivní ocenění podle cenového předpisu je nezbytné pro správné vyměření daně. U některých daní (například daň z nabytí nemovité věci) tak cena zjištěná slouží především jako kontrola, zda nebyla domluvena spekulativně nízká cena. 

Zákon by měl mít obecnou povahu a bude vymezovat pouze základní pojmy, způsoby a principy oceňování. „Podrobné úpravy, zejména způsoby a metody oceňování, konkrétní ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy pro uplatnění metod při určování cen, budou obsaženy až v jeho prováděcích vyhláškách,“ uvedlo ministerstvo v materiálu. 

V souvislosti se stávající praxí je podle úřadu věcný záměr doplněn o jednotný postup při oceňování majetku obvyklou cenou. To znamená, že určí metody, postupy a popřípadě i minimální počet případů, ze kterých je možno tuto cenu objektivně stanovit. Konkrétní informace ovšem budou až součástí prováděcí vyhlášky. 

V případech, kdy prokazatelně nelze určit cenu obvyklou, bude umožněno alternativně určit tržní hodnotu na základě určených způsobů, metod, postupů a jejich vyhodnocení, které bude upravovat prováděcí vyhláška. 

Věcný záměr zákona vypracovávají ministerstva a další státní orgány a předkládají jej k projednání vládě před vypracováním samotného paragrafovaného znění návrhu zákona.

 

Zdroj: ČTK