oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

V případě podání žaloby o náhradu škody za nesprávný úřední postup obecní policie je odpovědným subjektem (žalovaným) jako její zřizovatel obec a nikoliv stát

publikováno: 19.12.2014

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně, neboť jím došlo k porušení práva stěžovatelů na projednání věci před soudem. Stěžovatelé požadovali po statutárním městě Brno, jehož městská policie neoprávněně opatřila jejich osobní automobil tzv. botičkou, náhradu škody, když nemohli z toho důvodu svůj automobil po určitou dobu používat. Městský soud v Brně však shledal na straně žalovaného nedostatek procesní způsobilosti (pasivní legitimace) k takové náhradě, žalobu zamítl a odkázal stěžovatele na stát (reprezentovaný v takových případech Ministerstvem spravedlnosti).

Po proběhlém přezkumu rozsudku Městského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že podmínky pro jeho kasační zásah jsou dány a napadený rozsudek zrušil. Vedly ho k tomu zejména tyto důvody:

Městský soud při posouzení nesprávného úředního postupu Městské policie vyložil zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu ústavně nekonformním způsobem, neboť spatřoval v postupu Městské policie výkon přenesené působnosti státu a nikoliv výkon místní samosprávy. Nesprávně tedy použil zásady, podle níž není-li určitá činnost zvláštním zákonem svěřena obci jako výkon státní správy, tj. v přenesené působnosti, jedná se o samostatnou působnost obce. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spadá péče o ochranu veřejného pořádku mezi záležitosti v samostatné působnosti obce, jejímuž zastupitelstvu je také vyhrazeno zřizovat a zrušovat obecní policii jako orgán obce. Důsledky jejího případného pochybení, kvalifikovaného podle zákona o odpovědnosti státu za škodu jako nesprávný úřední postup, proto nutno přičíst obci a nikoliv státu. 

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1894/14 je dostupný  zde.

 

Zdroj: Ústavní soud