oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za těžký úraz na náledí

publikováno: 31.07.2015

Při zkoumání odpovědnosti vlastníka místní komunikace za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti, je nutno zkoumat, zda a v jakém rozsahu se skutečně prováděla zimní údržba

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl stěžovatelce a zrušil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku, rozsudek Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího soudu, neboť těmito rozhodnutími bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na spravedlivý proces. 

 

Právní věty:

I. Při zkoumání odpovědnosti vlastníka místní komunikace za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti, je nutno zkoumat, zda a v jakém rozsahu se skutečně prováděla zimní údržba. Pokud právní závěry obecného soudu v tomto směru učiněné nelze dovodit ze skutkových zjištění, a dokonce si vzájemně protiřečí, je porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces.


II. Statutárnímu městu nenáleží náhrada nákladů zastoupení advokátem v řízení před obecnými soudy, pokud se jedná o případ, kdy je schopen toto město zastupovat i právník, který se na danou oblast přímo nespecializuje.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2077/14 je dostupný  zde.

 

Zdroj: Ústavní soud