Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za těžký úraz na náledí


publikováno: 31.07.2015

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl stěžovatelce a zrušil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku, rozsudek Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího soudu, neboť těmito rozhodnutími bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na spravedlivý proces. 

 

Právní věty:

I. Při zkoumání odpovědnosti vlastníka místní komunikace za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti, je nutno zkoumat, zda a v jakém rozsahu se skutečně prováděla zimní údržba. Pokud právní závěry obecného soudu v tomto směru učiněné nelze dovodit ze skutkových zjištění, a dokonce si vzájemně protiřečí, je porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces.


II. Statutárnímu městu nenáleží náhrada nákladů zastoupení advokátem v řízení před obecnými soudy, pokud se jedná o případ, kdy je schopen toto město zastupovat i právník, který se na danou oblast přímo nespecializuje.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2077/14 je dostupný  zde.

 

Zdroj: Ústavní soud