oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úplné znění stálého volebního řádu ČAK s vyznačením navrhovaných změn

publikováno: 25.09.2017

Čl. 6

Uveřejnění kandidátní listiny

Představenstvo uveřejní kandidátní listiny nejpozději šedesát dní dva měsíce přede dnem konání sněmu na webových stránkách Komory a ve Věstníku. 

Čl. 13

Vyhlášení výsledků volby a protokol o volbě

(1) Výsledky voleb vyhlásí na sněmu předseda volební komise bezprostředně po sečtení hlasů; předseda Komory uveřejní takto vyhlášené výsledky volby ve Věstníku.

(2) O průběhu a výsledku volby pořídí volební komise protokol o volbě, který musí být podepsán všemi jejími členy; odmítne-li některý z členů komise protokol o volbě podepsat, musí uvést i důvod, který ho k tomu vedl. Protokol o volbě spolu s hlasovacími lístky uloží Komora po dobu padesáti let. Protokol o volbě uloží Komora po dobu padesáti let; hlasovací lístky uloží Komora po dobu jednoho roku.