oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úplné znění jednacího řádu sněmu ČAK s vyznačením navrhovaných změn

publikováno: 25.09.2017

Čl. 14

Hlasování

(1) Sněm rozhoduje o každém návrhu, včetně návrhů procedurálních, hlasováním, které řídí předsedající; předsedající je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování.

(2) Procedurální návrhy předkládá sněmu ke hlasování předsedající a návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání předseda nebo jiný člen návrhové komise, a to tak, že zopakuje přesné znění návrhu, o němž se bude hlasovat, pokud nebylo advokátům předáno jeho písemné vyhotovení.

(3) Hlasuje se veřejně, pokud se sněm bez rozpravy ne­usnese na hlasování tajném. K veřejnému hlasování lze použít hlasovací zařízení. Při hlasování hlasovacím zařízením hlasuje advokát tak, že stiskne tlačítko hlasovacího zařízení kdykoli v intervalu stanoveném pro hlasování a zvedne ruku.

(4) Každý advokát, který se hlasování zúčastní, má jeden hlas.

(5) Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh, a poté proti návrhu.

(6) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledky tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a počet advokátů, kteří se hlasování zdrželi; poté předsedající ohlásí, zda byl nebo nebyl návrh přijat.

(7) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesný počet většinových hlasů; to neplatí, pokud se sněm k námitce navrhovatele bez rozpravy usnese, aby bylo při zjišťování a vyhlašování výsledku hlasování postupováno podle odstavce 6.