oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ÚOHS se při místních šetřeních ve věci tzv. stavebního kartelu dopustil procesních pochybení

publikováno: 04.02.2019

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (úřad) ve věci tzv. stavebního kartelu, ve které úřad uložil pokuty v celkové výši více než 300 mil. Kč společnostem SWIETELSKY stavební s. r. o., Lesostavby Třeboň a. s., Radouňská vodohospodářská společnost, a. s., OHL ŽS, a. s., VIDOX s. r. o., DAICH spol. s r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., KOSTKA JH s. r. o., COLAS CZ, a. s., HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG a. s. a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. za 11 správních deliktů spočívajících v koordinaci účasti na veřejných zakázkách.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 3. 2018 zrušil rozhodnutí předsedy úřadu ze dne 22. 7. 2016 a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Dospěl totiž k závěru, že úřad před zahájením správního řízení dne 31. 7. 2012 nedisponoval důvodným podezřením na komplexní kartel týkající se rozdělení veřejných zakázek („bid rigging“) v oblasti stavebnictví, tak jak jej vymezil v předmětu správního řízení. Takto široké podezření nebylo dle soudu možno dovodit z jednoho anonymního nedatovaného podnětu poukazujícího na manipulaci se třemi konkrétními veřejnými zakázkami zadávanými městem Písek. Úřad v rámci správního řízení prováděl neohlášená šetření na místě, na nichž vyhledával informace přesahující rámec jeho důvodných podezření na spáchání deliktu, která měl dle obsahu spisové dokumentace před provedením každého místního šetření. Krajský soud považoval tato místní šetření za zakázaný „lov informací“, resp. tzv. „rybářské výpravy“, neboť byly provedeny na základě příliš široce vymezeného předmětu / účelu šetření a nerespektovaly tak procesní práva šetřených soutěžitelů, zejména právo na obhajobu. Důkazy získané na těchto místních šetřeních proto bylo nutno považovat za nezákonné a úřad je tak nemohl ve správním řízení použít. Jednalo se přitom o stěžejní důkazy svědčící o existenci zakázaných dohod mezi pokutovanými společnostmi.

Nejvyšší správní soud vzal při posuzování rozsáhlé kasační stížnosti úřadu v úvahu specifika bid riggingových dohod a extrémně složitou pozici úřadu při jejich odhalování. Ve světle pravidel stanovených dosavadní rozhodovací praxí českých i evropských soudů a relevantní právní úpravy však potvrdil závěr krajského soudu, že se úřad dopustil při provádění místních šetření procesních pochybení.

Jelikož […] stanovení účelu a rozsahu místních šetření nekorespondovalo s předchozím důvodným podezřením úřadu ohledně existence určitého protisoutěžního deliktu a úřad skutečně vyhledával informace, jež neodpovídaly předešlým indiciím o spáchání takového protiprávního jednání, je nutno provedená místní šetření považovat za nezákonná,“ konstatovala v rozsudku předsedkyně senátu JUDr. Lenka Kaniová.

Důkazy získané na těchto místních šetřeních je proto nutno považovat za nezákonné. Věcí se nyní bude úřad dále zabývat.

Informace k rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 ve věci sp. zn. 1 As 80/2018. Celé rozhodnutí zde.

Zdroj: NSS