oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Účinnosti nabyla novela trestního zákoníku, která mj. zvyšuje ochranu dětí před sexuálními útoky

publikováno: 07.08.2014

V pátek 1. srpna 2014 nabyla účinnosti novela zákona, kterou se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Nejvýznamnější změnou je zavedení dvou nových skutkových podstat trestných činů, které mají zvýšit ochranu dětí před sexuálními útoky. Represe vyplývající z nových paragrafů mají pomoci lépe ochránit děti a jejich vývoj.

Cílem novely bylo uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicemi EU. Nové paragrafy v trestním zákoníku obsahují dvě nové skutkové podstaty trestných činů, a to účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle novely zákona dopustí ten, kdo navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný  trestný čin. Trestného činu účast na pornografickém představení pak ten, kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě (osoba mladší 18 let).

Zároveň dochází k zavedení trestnosti jednání, které spočívá v úmyslném získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informační nebo komunikační technologie. „Ze strany policejních orgánů zabývajících se internetovou kriminalitou je tato novela podle našich informací vítána,“ uvedl Petr Forejt z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, které novelu připravovalo.

Za nově zaváděné trestné činy bude možné postihnout i právnickou osobu; možnost trestního postihu právnických osob se zároveň rozšiřuje i o trestný čin lichvy. 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR