Účinnosti nabyla novela trestního zákoníku, která mj. zvyšuje ochranu dětí před sexuálními útoky


publikováno: 07.08.2014

Cílem novely bylo uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicemi EU. Nové paragrafy v trestním zákoníku obsahují dvě nové skutkové podstaty trestných činů, a to účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem se podle novely zákona dopustí ten, kdo navrhne dítěti mladšímu 15 let setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný  trestný čin. Trestného činu účast na pornografickém představení pak ten, kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě (osoba mladší 18 let).

Zároveň dochází k zavedení trestnosti jednání, které spočívá v úmyslném získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informační nebo komunikační technologie. „Ze strany policejních orgánů zabývajících se internetovou kriminalitou je tato novela podle našich informací vítána,“ uvedl Petr Forejt z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti, které novelu připravovalo.

Za nově zaváděné trestné činy bude možné postihnout i právnickou osobu; možnost trestního postihu právnických osob se zároveň rozšiřuje i o trestný čin lichvy. 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR