oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Tribunál EU uložil Marine Le Pen, aby vrátila částku 300 000 eur za svoji asistentku

publikováno: 19.06.2018

Marion Le Pen, též známá jako Marine Le Pen, byla v letech 2009 až 2017 poslankyní Evropského parlamentu. V rozhodnutí ze dne 5. prosince 2016 Parlament konstatoval, že v období od prosince 2010 do února 2016 byla Marine Le Pen neoprávněně vyplacena částka ve výši 298 497,87 eura na pokrytí nákladů na parlamentní asistenci, a že tato částka musí být od ní získána zpět.

Tato částka odpovídá příspěvkům, které Parlament vyplatil za spolupracovnici, kterou Marine Le Pen v období let 2010 až 2016 zaměstnávala jako parlamentní asistentku. Parlament Marine Le Pen vytýká, že neprokázala činnost místní parlamentní asistentky, jež by skutečně, přímo a výlučně souvisela s jejím mandátem. Marine Le Pen navrhuje, aby Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí, které vůči ní Parlament přijal.

Tribunál rozsudkem žalobu Marine Le Pen zamítá a potvrzuje rozhodnutí Parlamentu o zpětném získání uvedené částky. Tribunál zamítá veškeré argumenty Marine Le Pen. Zejména má za to, že:

• generální tajemník Parlamentu má pravomoc přijímat rozhodnutí o vrácení neoprávněně vyplacených částek v rámci prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu;

• možnost Parlamentu rozhodovat o vrácení neoprávněně vyplacených částek na pokrytí nákladů za parlamentní asistenci neohrožuje nezávislost poslanců Evropského parlamentu;

• Marine Le Pen bylo řádně umožněno, aby vyjádřila své stanovisko, takže její práva na obhajobu nebyla porušena;

• je na poslancích Evropského parlamentu, a nikoli na Parlamentu, aby prokázali, že obdržené částky byly použity na pokrytí skutečně vynaložených nákladů, které vznikly v plném rozsahu a výlučně z důvodu zaměstnávání jejich asistentů;

• Marine Le Pen nebyla schopna prokázat, že její asistentka pro ni skutečně plnila úkoly. Nepředložila totiž důkaz o jakékoli činnosti parlamentní asistentky z titulu parlamentní asistence, což ostatně uznala na jednání. Marine Le Pen konkrétně neposkytla žádný důkaz, který by umožnil prokázat činnost přímé asistence, kterou by jí její asistentka poskytovala v prostorách Parlamentu, neboť pouze uváděná, avšak neprokázaná, přítomnost posledně uvedené v prostorách Parlamentu k tomuto účelu nepostačuje (Parlament ostatně na jednání uvedl, že nebylo možné, aby parlamentní asistent použil ke vstupu do parlamentních prostor vstupu vyhrazeného pro poslance). Dále, i když Marine Le Pen tvrdí, že její parlamentní asistentka měla úřední a skutečné bydliště u jednoho ze svých přátel v Bruselu, tato svá tvrzení opírá pouze o svá ujištění a nepodložila je žádnými důkazy;

• Marine Le Pen nebyla vystavena diskriminačnímu a podjatému zacházení, neboť nepředložila žádný důkaz, na jehož základě by bylo možné mít za to, že Parlament obdobná řízení vedl v minulosti či v současné době vede pouze vůči poslancům Evropského paramentu ze strany Front national.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU