oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

„Společnost, právo a politika“

autor: PhDr. Ivana Cihlářová
publikováno: 05.06.2014

Nejvyšší soud uspořádal ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy dne 6. května 2014 již čtvrtou mezioborovou konferenci, letos nazvanou „Společnost, právo a politika“. Konference, která se konala ve velké aule Filozofické fakulty, navázala na témata předchozích konferenčních ročníků, které Nejvyšší soud pořádal vždy s jinými partnery (roku 2011 „Spravedlnost v právním státě“ se Senátem Parlamentu ČR, v roce 2012 „Odpovědnost v demokratickém právním státě“ s Právnickou fakultou UK a v roce 2013 „Stát a jednotlivec“ s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR).

Mezi účastníky konference byla řada významných osobností české justice, z řady z nich jmenujme alespoň předsedu Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, místopředsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Michala Mazance či zástupce ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka. 

Dopolední panel konference, který moderoval redaktor MF Dnes, historik a spisovatel Luděk Navara, zahájilo vystoupení předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové nazvané „Právo a politika“. Dále vystoupila soudkyně pražského Městského soudu JUDr. Markéta Čermínová s příspěvkem „České soudnictví v dilematech dnešní doby“, nedávno zvolená veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, PhD., pohovořila na téma „Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti“ a bývalý děkan Fakulty humanitních studií UK, filozof prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc., pronesl zajímavou úvahu na téma „Soudcovská moc a stát“. Název posledního dopoledního příspěvku zněl „Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR (jak je vidí neodborník)“ a tím „neodborníkem“ byl bohemista, lingvista a pedagog, ministr školství v letech 1992-4 a nyní probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na pražském Hradě, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. 

Odpolední konferenční panel, moderovaný redaktorem časopisu Reflex Jaroslavem Spurným, zahájil politolog a historik profesor na College of Europe v belgických Bruggách Jacques Rupnik, M.A., PhD, přednáškou „Demokracie a právní stát po roce 1989: zkušenosti ze střední a východní Evropy“. Na jeho vystoupení navázal právník a sociolog prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., z Cardiff Law School příspěvkem „Státní suverenita v post-suverénní Evropě: o krizi, která nemá řešení“ a bývalý děkan FF UK, historik a slavista doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., který svoji přednášku nazval „Právo jako nespravedlnost: Dědictví 20. století?“ Konferenci uzavřel profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu, filozof prof. PhDr. Václav Bělohradský, PhD., přednáškou „Společnost povolnosti“.

Videozáznamy všech přednášek i písemné texty některých z nich najdete na ZDE.

 

Foto Jiří Stibor, archiv FF UK

Na fotografii (zleva doprava) Iva Brožová, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Michal Stehlík a Jacques Rupnik.