„Společnost, právo a politika“


autor: PhDr. Ivana Cihlářová
publikováno: 05.06.2014

Mezi účastníky konference byla řada významných osobností české justice, z řady z nich jmenujme alespoň předsedu Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, místopředsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Michala Mazance či zástupce ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka. 

Dopolední panel konference, který moderoval redaktor MF Dnes, historik a spisovatel Luděk Navara, zahájilo vystoupení předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové nazvané „Právo a politika“. Dále vystoupila soudkyně pražského Městského soudu JUDr. Markéta Čermínová s příspěvkem „České soudnictví v dilematech dnešní doby“, nedávno zvolená veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, PhD., pohovořila na téma „Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti“ a bývalý děkan Fakulty humanitních studií UK, filozof prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc., pronesl zajímavou úvahu na téma „Soudcovská moc a stát“. Název posledního dopoledního příspěvku zněl „Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR (jak je vidí neodborník)“ a tím „neodborníkem“ byl bohemista, lingvista a pedagog, ministr školství v letech 1992-4 a nyní probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na pražském Hradě, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. 

Odpolední konferenční panel, moderovaný redaktorem časopisu Reflex Jaroslavem Spurným, zahájil politolog a historik profesor na College of Europe v belgických Bruggách Jacques Rupnik, M.A., PhD, přednáškou „Demokracie a právní stát po roce 1989: zkušenosti ze střední a východní Evropy“. Na jeho vystoupení navázal právník a sociolog prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., z Cardiff Law School příspěvkem „Státní suverenita v post-suverénní Evropě: o krizi, která nemá řešení“ a bývalý děkan FF UK, historik a slavista doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., který svoji přednášku nazval „Právo jako nespravedlnost: Dědictví 20. století?“ Konferenci uzavřel profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu, filozof prof. PhDr. Václav Bělohradský, PhD., přednáškou „Společnost povolnosti“.

Videozáznamy všech přednášek i písemné texty některých z nich najdete na ZDE.

 

Foto Jiří Stibor, archiv FF UK

Na fotografii (zleva doprava) Iva Brožová, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Michal Stehlík a Jacques Rupnik.