oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Sněmovna schválila nový trestný čin maření spravedlnosti

publikováno: 19.09.2018

Sněmovna ve středu 19. září 2018 schválila ve třetím čtení hlasy 114 poslanců ku 35 novelizaci trestního zákoníku a trestního řádu, která mimo jiné zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti. Představenstvo České advokátní komory vyvinulo velké úsilí o změnu původního návrhu Ministerstva spravedlnosti, což se nakonec dílčím způsobem podařilo.

Po bouřlivé, téměř dvouhodinové poslanecké debatě tak z návrhu nakonec „vypadl“ původní druhý odstavec, který zaváděl až dvouletý trest za svádění ke spáchání trestného činu křivého obvinění, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebo křivého tlumočení. Návrh poslance Marka Bendy na jeho vypuštění prosazovaný ČAK nakonec podpořilo 117 poslanců.

Celkem 117 hlasy zákonodárců také prošel návrh Jana Chvojky, díky kterému při podezření z tohoto nového trestného činu nebude možné nasadit odposlechy.

Původnímu vládnímu návrhu také prospělo, že poslanci drtivou většinou 157 hlasů akceptovali návrh Heleny Válkové, který upřesnil původní velmi obecnou formulaci skutku.

Nový paragraf § 347a Maření spravedlnostitak poslanci nakonec schválili v této podobě:

§ 347a
Maření spravedlnosti

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 (2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,
  2. spáchá-li takový čin jako úřední osoba,
  3. spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo
  4. spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

I když ČAK s vládním návrhem vyjádřila nesouhlas a stále jej pokládá za nebezpečný, v této podobě jej považuje za akceptovatelnější, než původní návrh. Návrh zákona musí ještě nyní projednat Senát a podepsat prezident.

 

Redakce