oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Sněmovna podpořila vznik centrálního registru přestupků

publikováno: 22.01.2015

Sněmovna podpořila zavedení centrálního registru vybraných přestupků. Vládní novela zákona o přestupcích, kterou chce vláda lépe bojovat s drobnou kriminalitou, by taky zvýšila pokuty za opakované spáchání přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku. Předloha míří k posouzení do ústavně-právního výboru.

Přísnější trestání recidivy se má podle návrhu týkat například drobných krádeží, opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či méně závažných ublížení na zdraví. 

Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 000 korun musel zaplatit až 30 000. Za opakované založení černé skládky bude místo 50 000 hrozit až 75 000 korun. 

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které je možné za přestupky uložit. V blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší. 

Registr přestupků bude existovat při rejstříku trestů. Správní orgány by do něj měly zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, ale i některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují zákony určitě právní důsledky - například nemožnost vydání zbrojního průkazu či nemožnost vykonávat práci strážníka. 

Informace z evidence přestupků by neměly být veřejně přístupné. Na základě žádosti se k nim dostanou správní orgány při projednávání přestupků, policie, soudy či státní zastupitelství. 

Zdroj: ČTK