Sněmovna podpořila vznik centrálního registru přestupků


publikováno: 22.01.2015

Přísnější trestání recidivy se má podle návrhu týkat například drobných krádeží, opakovaného rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či méně závažných ublížení na zdraví. 

Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Recidivistům se zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit, o polovinu. Za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 000 korun musel zaplatit až 30 000. Za opakované založení černé skládky bude místo 50 000 hrozit až 75 000 korun. 

Novela také obecně zvyšuje pokuty, které je možné za přestupky uložit. V blokovém řízení to má být místo současné tisícikoruny až 5000 korun, pokud přestupkový zákon neumožňuje uložení pokuty vyšší. 

Registr přestupků bude existovat při rejstříku trestů. Správní orgány by do něj měly zapisovat především přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a občanskému soužití, ale i některé další přestupky, s jejichž spácháním spojují zákony určitě právní důsledky - například nemožnost vydání zbrojního průkazu či nemožnost vykonávat práci strážníka. 

Informace z evidence přestupků by neměly být veřejně přístupné. Na základě žádosti se k nim dostanou správní orgány při projednávání přestupků, policie, soudy či státní zastupitelství. 

Zdroj: ČTK