oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Slavnostní předání medailí Antonína Randy za rok 2017

publikováno: 10.11.2017

V pátek 10. 11. 2017 proběhlo ve Vlasteneckém sále pražského Karolina tradiční předávání medailí Antonína rytíře Randy, které Rada Jednoty českých právníků každoročně uděluje českým i zahraničním právníkům jako výraz uznání jejich zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe či organizování právního života v zemi.

Slavnostní akt zahájil první místopředseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Tůma, který mezi přítomnými hosty přivítal prorektora Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Aleše Gerlocha, a proděkana Právnické fakulty UK a vedoucího katedry evropského práva prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc. Mezi hosty bylo i vedení obou nejvyšších soudů, předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala i místopředseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec.

Úvodní slovo přednesl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu. Slavnostní přednášku přednesl vedoucí katedry evropského práva PF UK profesor Tomášek, který se zaměřil na způsoby recepce a transpozice evropského práva v Číně, Japonsku a Jižní Koreji.

Poté následovalo předání Randových medailí za rok 2017 navrženým právnickým osobnostem.

Z rukou předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského převzal stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy soudce Nejvyššího soudu a v letech 2005 až 2015 soudce soudu Ústavního, JUDr. Vladimír Kůrka.

Další tři osobnosti pak obdržely medaili bronzovou. K oceněným patří soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Holejšovský, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Pavla Schodelbauerová a soudce Nejvyššího správního soudu a v letech 2003 až 2013 soudce Ústavního soudu JUDr. Miloslav Výborný.

Za všechny oceněné vystoupil s krátkým poděkováním JUDr. Vladimír Kůrka (viz foto).

 

PhDr. IVANA CIHLÁŘOVÁ 

Foto KAREL LOJKA